Тренировки  • Товары и услуги  • Аренда  • Соревнования  • Правила  • Статьи  • Анонсы  • Спарринги  • Барахолка  • Обои  • За компанию  • розыск  • Ссылки

Правила Pole Dance и пилонного спорта

Правила змагань Міжнародної Федерації Поул Спорту (IPSF)

Змiст


ВСТУП
ТЕХНІЧНІ НАДБАВКИ
КАТЕГОРІЯ СОЛО - ОДИНИЧНІ НАДБАВКИ
КАТЕГОРІЯ ДУЕТИ - ОДИНИЧНІ НАДБАВКИ 
КАТЕГОРІЯ СОЛО - ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ НАДБАВОК
КАТЕГОРІЯ ДУЕТИ - ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ НАДБАВОК
ДОДАТКОВІ НАДБАВКИ
СПИСАННЯ БАЛІВ
ТЕХНІЧНІ СПИСАННЯ БАЛІВ
КАТЕГОРІЇ СОЛО/ДУЕТИ – ОДИНИЧНІ СПИСАННЯ
КАТЕГОРІЇ СОЛО/ДУЕТИ – ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ СПИСАНИХ БАЛІВ
АРТИСТИЧНІСТЬ ТА ХОРЕОГРАФІЯ
КАТЕГОРІЯ СОЛО/ДУЕТИ – БАЛИ ЗА АРТИСТИЧНІСТЬ
КАТЕГОРІЯ СОЛО/ДУЕТИ – БАЛИ ЗА ХОРЕОГРАФІЮ
КАТЕГОРІЯ СОЛО/ДУЕТИ – ОДИНИЧНІ СПИСАННЯ БАЛІВ
КАТЕГОРІЯ СОЛО/ДУЕТИ – ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ СПИСАНИХ БАЛІВ
ПРОГРАМА ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ
РОЗПОДІЛ НА КАТЕГОРІЇ
ВИМОГИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ПРОГРАМИ
ОБОВ'ЯЗКОВІ СПИСАННЯ
ОБОВ’ЯЗКОВІ БОНУСИ
ВИЗНАЧЕННЯ МІНІМАЛЬНИХ ВИМОГ ДО ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ
ЗАБОРОНЕНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ШТРАФНІ САНКЦІЇ
ШТРАФНІ САНКЦІЇ ГОЛОВНОГО СУДДІ
ПРОГРАМА ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ КАТЕГОРІЇ СОЛО
ЕЛЕМЕНТИ НА ГНУЧКІСТЬ
СИЛОВІ ЕЛЕМЕНТИ
КРУТКИ НА СТАТИЧНОМУ ПІЛОНІ
КРУТКИ НА ДИНАМІЧНОМУ ПІЛОНІ
ДЕД-ЛІФТИ - ВИМОГИ (КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ)
ДЕД-ЛІФТИ
ПРОГРАМА ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ КАТЕГОРІЇ ДУЕТИ
СИНХРОННІ ПАРАЛЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ
СИНХРОННІ ВЗАЄМОПОВ'ЯЗАНІ ЕЛЕМЕНТИ
ПАРНІ СИНХРОННІ ЕЛЕМЕНТИ НА БАЛАНСУВАННЯ
ПАРНІ ЕЛЕМЕНТИ НА БАЛАНСУВАННЯ
ПАРНІ СИЛОВІ ЕЛЕМЕНТИ НА БАЛАНСУВАННЯ
ПАРНІ ЕЛЕМЕНТИ В ПОВІТРІ – ЛИШЕ ОДИН ПАРТНЕР МОЖЕ КОНТАКТУВАТИ З ПІЛОНОМ
ПАРНІЕЛЕМЕНТИ В ПОВІТРІ – ОБИДВА ПАРТНЕРИ ПОВИННІ КОНТАКТУВАТИ З ПІЛОНОМ
ПАРНІ ЕЛЕМЕНТИ НА ПІДТРИМКУ
ПАРНІ ЕЛЕМЕНТИ НА ПІДЛОЗІ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ПІЛОНА
КОМБІНАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ, ВИКЛЮЧЕНІ З ОБОВ’ЯЗКОВИХ БОНУСІВ
ФОРМА ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ
ФОРМА ТЕХНІЧНИХ НАДБАВОК
СЛОВНИК СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ
СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ МФПС
ЗАБОРОНЕНІ ЕЛЕМЕНТИ/РУХИ
ПЕРЕЛІК ЕЛЕМЕНТІВ ОБМЕЖЕНОГО ЗАСТОСУВАННЯ


Вступ

Система оцінювання МФПС («IPSF») здійснюється за чотирма параметрами: Технічні надбавки (Technical Bonus), Технічні списання (Technical Deductions), Артистичність та Хореографія, а також Обов’язкові елементи; спортсмени оцінюватимуться по всім чотирьом параметрам. Фінальне оцінювання – поєднання балів за виконання обов’язкової програми + бали за технічні надбавки + бали за технічні списання + бали за артистичність та хореографічне виконання. У випадку нічиєї, спортсмен, який показав найкращі результати з параметру технічних списань, вважається переможцем. Важливо, щоб спортсмен поєднав всі частини у свій виступ з метою отримання найбільшої кількості балів. Система оцінювання не тільки надихає та сприяє гарному виконанню програми, але і розвиває та підтримує добре навчених та освічених спортсменів. Мінімальний бал, який може отримати спортсмен – 0. Всі спортсмени повинні використовувати один динамічний та один статичний пілон (див. правила та положення конфігурації). Для отримання визначення термінів див. словник спеціальних термінів.

 

Розряди

·          Аматори

·          Професіонали

·          Еліт

 

 


Категорії


·         Senior Women (Дорослі Жінки)

·         Senior Men (Дорослі Чоловіки)

·         Master 40+ Women (Майстри 40+ Жінки)

·         Master 40+ Men (Майстри 40+ Чоловіки)

·         Master 50+ Women (Майстри 50+ Жінки)

·         Master 50+ Men (Майстри 50+ Чоловіки)

·         Junior Female (Юніори Дівчата)

·         Junior Male (Юніори Хлопці)

·         Novice Female (Діти Дівчата)


·         Novice Male (Діти Хлопці)

·         PreNovice (Female/ Male) (Малюки дівчата/хлопці*)

·         Novice Doubles (Дуети Діти)

·         Junior Doubles (Дуети Юніори)

·         Youth Doubles (Дуети Підлітки)

·         Senior Doubles (Men/Men) Дуети Дорослі (Чоловіки /Чоловіки)***

·         Senior Doubles (Women/Men) Дуети Дорослі (Жінки /Чоловіки)***

·         Senior Doubles (Women/women) Дуети Дорослі (Жінки /Жінки) ***

·         Para Pole ****


 

*Будь ласка, див. Додаток 3, який стосується всіх правил і вимог, які застосовуються до спортсменів в категорії Para Pole, в добавок до правил цього документа.

 

Нижче наведений стислий перелік того, на що судді звертатимуть увагу. В цьому документі викладений детальний план всіх чотирьох частин для подальшого складення спортсменом своєї програми.

 

Технічні надбавки

·         Одиничні бали нараховуються за кожен раз виконання елементу/руху надбавки

·         Загальна кількість балів виставляється один раз під час виконання програми за рівень складності

 

Технічні списання

·         Бали нараховуються за артистичність та хореографію

·         Бали списуються за кожне виявлене порушення

 

Артистичність та хореографія

·         Бали нараховуються за артистичність та хореографію

·         Бали списуються за кожне виявлене порушення

 

Обов’язкові елементи

·         Дев’ять (Аматори та Початківці) або одинадцять (всі інші категорії) обов’язкових елементів повинні бути виконані відповідно до розряду спортсмена та категорії

·         Обов’язкові надбавки, категорія соло або дуети

 

Штрафні санкції Головного Судді

·         Штрафні санкції накладаються за будь-яке порушення правил та положень.

·         Штрафні санкції можуть накладатися до, під час і/або після завершення виступу спортсмена

 

Див. Правила та положення для отримання інформації щодо обмежень у виборі музики, зачіски, макіяжу, костюма та засобів для зчеплення.

Примітка: Спортсмени будуть оштрафовані за невиконання правил МФПС, положень та кодексу етичних правил поведінки.

Ці штрафні санкції можуть бути накладені до, під час або після виступу спортсмена, і навіть можуть бути відраховані після завершення змагання, якщо це вважається необхідним, що може вплинути на остаточний рейтинг.

 

Технічні надбавки

Максимальна кількість надбавок за техніку виконання програми складає 25.00 балів. Цей розділ включає оцінювання рівня складності всіх трюкових елементів на пілоні, комбінацій, переходів в та з трюків, а також рівня складності всіх парних синхронних/взаємопов’язаних елементів/ елементів на балансування і парних трюкових елементів. Судді звертають увагу на елементи, які виконуються легко та витончено. Всі спортсмени повинні заповнити бланк Форми Технічних надбавок із зазначенням руху надбавок в процесі їх виконання; спортсмени повинні подати форму, незважаючи на те, чи будуть трюки на пілоні включені в їхню програму чи ні. Приклад форми можна знайти наприкінці Правил суддівства. Цей розділ складається з наступних категорій:

 

КАТЕГОРІЯ СОЛО - ОДИНИЧНІ НАДБАВКИ (ПРИСУДЖУЮТЬСЯ ЗА КОЖЕН РАЗ):

Загальна сума всіх одиничних надбавок, визначених у Формі технічних надбавок, не повинна перевищувати 15.0 бали.

Акробатичні підкидання: AC (Макс. 1.0 бали)

Акробатичні підкидання – відпускання пілона на короткий проміжок часу та перехват «захват» пілона. Спортсмен має право рухатися вгору або вниз по пілона та/або змінювати напрямки/положення в процесі виконання акробатичного перехвату. +0.5

 

Поєднання різних круток на динамічному пілоні: SP/SP (Макс. 2.0 бали)

Включає всі типи круток, поєднаних на динамічному пілоні (див. визначення «Крутки»). Кожне положення в крутці має утримуватися на повні 720° перед переходом в іншу обертальну позицію(яка повинна включати зміну положення тіла), і такий перехід повинен бути прямим. Крутка зараховується у зафіксованому положенні. +0.5

Для отримання такої технічної надбавки можна поєднувати три крутки. При поєднанні 3 круток для отримання 1.0 балів, кожна крутка повинна фіксуватися в обертанні на 720°; код для використання - SP/SP/SP. +1.0

 

Поєднання різних круток на статичному пілоні: SP/ST (Макс. 2.0 бали)

Включає всі типи круток, поєднаних на статичному пілоні (див. визначення «Крутки»). Обертання кожної крутки повинно складати не менше 360°(і повинно включати зміну положення тіла), а перехід повинен бути прямим. +0.5

Для отримання такої технічної надбавки можна поєднувати три крутки. При поєднанні 3 круток для отримання 1.0 балів, кожна крутка повинна фіксуватися в обертанні на 360°; код для використання - SP/SP/ST. +1.0


Поєднання круток з іншими елементами на статичному пілоні: SP/E/ST (Макс. 1.5 балів)

Включає всі елементи, поєднувані з крутками на статичному пілоні (див. визначення «Крутки»). Елемент повинен утримуватися ненадовго у зафіксованому положенні. +0.5

Для отримання такої надбавки можна поєднувати дві крутки, завершуючи елемент частковим утриманням зафіксованого положення на статичному пілоні. Кожна крутка повинна фіксуватися в обертанні на 360°; код для використання SP/SP/E/ST. +1.0

 

Зриви: D (Макс. 1.0 бали)

Швидкий контрольований спуск з пілона, який повинен складати не менше 1 (одного) метра. Під час зриву не допускається контакт рук з пілоном. +0.2

 

Динамічні комбінації на динамічному та статичному пілонах: DC (Макс. 3.0 бали)

Динамічні комбінації включають комбінації, які складаються з двох динамічних рухів(див. визначення динамічного руху), в яких тіло знаходиться під контролем прискорення. Спортсмен повинен продемонструвати рівень контролю відцентрової сили, в якому хоча б одна частина тіла не торкається пілона. Динамічні елементи можуть включати перехвати, зриви, акробатичні підкидання, зміну ніг, викиди і т.п. Такі елементи повинні виконуватися у швидкій послідовності без затримок між двома динамічними рухами для отримання такої надбавки. Повтор динамічної комбінації може зарахуватися максимум два рази, наприклад, якщо спортсмен виконує елемент «halffonji» шість разів (з елемента «shoulder mount» в «brass monkey»/«flag grip» зараховується як один елемент), лише перші чотири «halffonjis» (2 комбінації«fullfonjis») будуть зараховані. Крім того, в динамічну комбінацію можна включити лише 1 перехват +0.5

 

Стрибки з/на пілон: JO (Макс 1.2 бали)

Стрибки з пілона – стрибок, який виконується з положення на пілоні та завершується положенням на підлозі. Стрибки на пілон – стрибок, який виконується з положення на підлозі та завершується

положенням на пілоні. Не допускається контакт з пілоном між початковим та кінцевим положенням.

+0.2

 

Сальто на /з пілона: FO (Макс. 1.0 бали)

Сальто з пілона виконується з положення на пілоні та завершується на підлозі. Сальто на пілон виконується з положення на підлозі та завершується положенням на пілоні.

Обидва сальто повинні включати перекид та виключати контакт з пілоном або підлогою. Сальто можуть виконуватися вперед, назад та в сторони. Стрибки гвинтом заборонені (див. штрафні санкції). +1.0

 

Контактне сальто (початкове та кінцеве положення на одному і тому ж пілоні): CF (Макс. 1.0 бали) Контактне сальто на пілоні передбачає сальто, яке виконується з положення на пілоні вперед, назад або в сторони, та завершується на тому ж пілоні. Сальто передбачає повне динамічне перевертання з утриманням контакту з пілоном. Контактні сальто на пілоні виконуються вперед, назад або по сторонам. Стрибки гвинтом заборонені (див. штрафні санкції). +0.5

 

Сальто на пілоні (початкове та кінцеве положення на пілоні): F (Макс. 1.5 бали)

Сальто на пілоні – сальто, яке виконується положення на пілоні вперед, назад або в сторони і завершується положенням на тому ж пілоні. Сальто виконується з повним переворотом (перекидом), не торкаючись при цьому пілона або підлоги. Сальто на пілоні можуть виконуватися вперед, назад або в сторони. Стрибки гвинтом заборонені (див. «Штрафні санкції»). +1.5

 

Перехвати: RG (Макс. 1.0 бали)

Перехвати означають втрату контакту з пілоном одним хватом кисті або руки на короткий проміжок часу та свідомий перехват пілона іншою рукою, наприклад, з «ліктьового хвату» в «хват кистю», наприклад, з ліктьового хвату в хват кистю. Для розпізнання перехвату спортсмен не повинен утримувати положення свого тіла одразу після відпускання хвату. Не допускається контакт тіла з пілоном, окрім положення хвату +0.2

 

КАТЕГОРІЯ ДУЕТИ - ОДИНИЧНІ НАДБАВКИ (ПРИСУДЖУЮТЬСЯ ЗА КОЖЕН РАЗ):

 

Примітка: Всі пояснення стосовно категорії Соло застосовуються і до категорії Дуети. Загальна сума одиничних надбавок, визначених у Формі технічних надбавок не повинна перевищувати 10.0 балів.


Синхронні акробатичні підкидання: AC/SYN (Макс. 1.0 бал)

Обидва партнери повинні виконувати акробатичні підкидання в синхронному порядку. +0.5

 

Сальто з / Сальто на пілон: FO (Макс. 1.0 бал)

Лише один з партнерів повинен виконувати сальто з/на пілон для отримання надбавки. +1.0

 

Синхронні сальто з/на пілон: FO/SYN (Макс. 2.0 бали)

Для отримання цієї надбавки обидва партнери повинні синхронно виконують сальто з /на пілон.

+2.0

 

Синхронне Контактне сальто (початкове та кінцеве положення на одному і тому ж пілоні): CF/SYN (Макс. 1.0 бал)

Для отримання цієї надбавки обидва партнери повинні синхронно виконують контактні сальто. +0.5

 

Синхронне поєднання різних круток: SP/SYN (Max 1.0 бал)

Обидва партнери повинні послідовно та синхронно виконувати дві послідовні крутки для отримання надбавок. Крутки повинні бути однаковими або дзеркально відображатися. Такі крутки можуть бути виконані на одному або на двох пілонах. Крутка на 360° вважається виконаною, якщо обидва партнери знаходяться на статичному пілоні, і крутка на 720° - якщо обидва партнери знаходяться на динамічному пілоні(будь-хто з них повинен включати зміну положення тіла). У випадку використання двох різних пілонів, необхідно виконувати повне обертання на 360°. (див. визначення «Крутки»). +0.5

Допускається поєднання трьох круток для отримання такої надбавки. При поєднанні трьох круток вартістю

1.0   бали, кожна крутка повинна бути у зафіксованому положенні; код для використання SP/SP/SYN. +1.0

 

Синхронне поєднання круток з іншими елементами: SP/E/SYN (Макс. 1.0 бал)

Обидва партнери повинні виконувати крутки для отримання надбавок. Ці крутки можуть бути виконані на одному і тому ж пілоні або на двох різних пілонах. Крутка на 360° вважається виконаною, якщо обидва партнери знаходяться на статичному пілоні, і крутка на 720° - якщо обидва партнери знаходяться на динамічному пілоні. У випадку використання двох різних пілонів, необхідно виконувати повне обертання на 360°. Елемент повинен бути ненадовго у зафіксованому положенні (див. визначення «Крутки») +0.5

 

Синхронні зриви: D/SYN (Макс. 1.0 бал)

Ці елементи повинні виконуватися в повній синхронності. Зриви повинні бути однаковими або дзеркально відображати один одного. Обидва партнери повинні виконувати зриви у синхронному порядку.+0.2

 

Синхронні стрибки з/на пілон: JO/SYN (Макс. 1.2 бали)

Ці елементи повинні виконуватися в повній синхронності. Обидва партнери повинні виконувати стрибки з/на пілон у синхронному порядку.+0.2

 

Парні елементи з підкиданням партнера на пілон на перехоплення його з пілона: PCT (Макс. 0.8 бали)

Парні елементи з перехоплення починаються зі стрибка одного партнера в руки іншого партнера, який стоїть на підлозі. Підкидання починаються з положення обох партнерів стоячи на підлозі, один з яких підкидає іншого партнера на пілон. (див. визначенні «Підкидання») +0.4

 

Синхронні перехвати: RG/SYN (Макс. 1.0 бал)

Обидва партнери повинні виконувати перехвати в синхронному порядку. +0.2

 

Синхронні динамічні комбінації на динамічному або статичному пілонах: DC/SYN (Макс. 2.0бали) Синхронні динамічні комбінації на динамічному або статичному пілонах повинні виконуватися в синхронному порядку. +0.5


КАТЕГОРІЯ СОЛО - ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ НАДБАВОК (ПРИСУДЖУЮТЬСЯ ОДНОРАЗОВО):

Рівень складності (LOD) включає елементи та комбінації елементів. (див. визначення «LOD»)

Зверніть увагу: Спортсменам нараховуються бали на підставі середнього значення LOD елементів у всій програмі.

0 = простий          0.5 = середній     1 = складний       1.5  = дуже складний        2 = надзвичайно складний.

 

Підйоми (Макс. +2.0)

Підйоми - спосіб пересування спортсмена вгору та вниз по пілону, використовуючи руки та ноги або лише руки. Підйоми можуть бути вертикальними, перевернутими, боковими. Мінімум 2 повторних рухи повинні бути визнані як підйом.

 

Приклади підйомів на пілон

 

 

 

 

Приклад підйому

 

Basic climb (базовий підйом)

 

Side climb

(боковий підйом)

 

Caterpillar climb (гусеничний підйом)

Outside leg hang climb

(підйом через вис на

дальній нозі)

Рівень складності

Простий

Простий - Середній

Середній - Складний

 

 

 

 

Приклад підйому

 

Seated climb (підйом в сидячому положенні на руках)

 

Walking climb (підйом кроком)

Hands only climb

(підйом на руках без ліктя)

 

Hop-up climb (підйом стрибком)

Рівень складності

Середній - Складний

Дуже складний – Надзвичайно складний

 

Елементи на гнучкість (Макс. +2.0)

Включають гнучкість ніг, спини, стегон та плечей. З метою демонстрації суддям найвищого рівня складності спортсмен повинен виконувати елементи, комбінації та переходи з повним збалансованим натягненням та рухливістю.

 

Переходи на пілоні (Макс. +2.0)

Включають переходи в та з елементів та пілона, з положення на підлозі до пілона та з пілона на підлогу. З метою демонстрації суддям найвищого рівня складності (LOD) спортсмен повинен плавно виконувати всі рухи та правильно розташовувати тіло. Спортсмен повинен виконувати переходи чітко та легко.

 

Крутки (Макс. +2.0)

Положення крутки утримується у відповідній тривалості обертання, встановленій у вимогах до кожної крутки. Крутки на статичному пілоні виконуються у зафіксованому положенні в обертанні на 360°, а крутки на дінамічному пілоні виконуються у зафіксованому положенні в обертанні на 720°. Перехід з та в крутку не зараховується як необхідне мінімальне обертання.

 

Силові елементи (Макс. +2.0)

Сюди відносяться: сила рук, тіла та ніг. З метою демонстрації суддям найвищого рівня складності спортсмен повинен виконувати силові елементи та комбінації на демонстрацію сили верхньої та центральної частини тіла. Утримання та контроль такого силового елемента, як «flag» протягом 2 (двох) секунд або більше, продемонструє вищий рівень складності (LOD).


КАТЕГОРІЯ ДУЕТИ - ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ НАДБАВОК (ПРИСУДЖУЮТЬСЯ ОДНОРАЗОВО):

Примітка: Всі описи для категорії Соло застосовуються до категорії Дуети. Рівень складності двох партнерів буде виводитися в остаточний бал..

 

Підйоми (Макс. +2.0)

Підйоми обох партнерів будуть враховані та виведені в середнє значення.

 

Елементи на гнучкість (Макс. +2.0)

Гнучкість обох партнерів будуть враховані та виведені в середнє значення.

 

Елементи на балансування (Макс. +2.0)

Див. визначення в словнику спеціальних термінів.

 

Парні елементи в повітрі (Макс. +2.0)

Див. визначення в словнику спеціальних термінів.

 

Переходи на пілоні (Макс. +2.0)

Переходи на пілоні обох партнерів будуть враховані та виведені в середнє значення.

 

Силові елементи (Макс. +2.0)

Силові елементи обох партнерів будуть враховані та виведені в середнє значення.

 

Синхронні паралельні/взаємопов’язані елементи та елементи на балансування (Макс. +2.0)

Див. визначення в словнику спеціальних термінів.

 

ДОДАТКОВІ НАДБАВКИ (ЛИШЕ ДЛЯ КАТЕГОРІЇ ДУЕТИ):

Дуетам нараховуються бали, якщо:

·          в процесі виконання програми обидва партнери показують синхронність в підкиданнях та польотах. Ці надбавки визначаються на основі всіх рухів, які виконують спортсмени в

підкиданнях та польотах+1.0.

 

 

СПИСАННЯ БАЛІВ:

Спортсмен може отримати списання балів за неправильно заповнену форму. Це одноразове списання. Воно включає, але не обмежується:

·          Вказування більше, ніж призначених технічних надбавок.

·          Не підписання форми

·          Форма має бути підписана будь-ким іншим, а не тренером, уповноваженим МФПС (або батьком

/ опікуном у випадку юніорських, початківців або спортсменів новачків)

·          Не правильно заповнена верхня частина форми.-1.0


Технічні списання балів

Не більше 25.00 балів може бути списано за техніку виконання. Цей розділ призначений для списання балів за незадовільне виконання всіх елементів (включаючи обов’язкові). Судді також можуть списати бали за втрату рівноваги, падіння, та невиконання необхідного елемента. Кількість списаних балів залежить від рівня порушення. Рухи діляться на наступні групи:

 

КАТЕГОРІЇ СОЛО/ДУЕТИ – ОДИНИЧНІ СПИСАННЯ (СПИСУЮТЬСЯЗАКОЖЕНРАЗ):

Падіння

Падіння – несподіване швидке неконтрольоване падіння на підлогу. Падіння може трапитися в будь- якому положенні на пілоні або в процесі сходження з пілона. -3.0

 

Не синхронність виконання елемента (Дуети)

Не синхронність виконання елемента означає некоординоване та несинхронне виконання елемента обома партнерами. -0.5

 

Незадовільне виконання та нечіткі ліні

При виконанні елементів на пілоні необхідно виконувати наступне:

•   Вирівнювати коліна та пальці стоп – Коліна та пальці стоп повинні бути рівними. Від колінної чашечки до великого пальця повинна бути одна рівна лінія. Стопи та пальці ніг повинні бути натягнуті. Пальці не повинні стискатися або виявляти ознаки напруги. Відсутність зайвих спроб зачепитися за пілон.

-0.2

•   Чіткі лінії – Ноги та руки повинні бути правильно розташовані та витягнуті, стопи та пальці ніг повинні бути витягнутими. Пальці рук та ніг не повинні виглядати напруженими, стопи не повинні бути зігнутими за виключенням випадків з виконанням кроків в повітрі, або якщо це не передбачено хореографією. -0.2

•   Витягування – лінії ніг, рук, спини, шиї та тіла повинні бути повністю витягнутими. Плечі та/або спина не повинні бути округленими, а голова не повинна виглядати напруженою. -0.2

•   Постава – Правильна постава повинна зберігатися як на пілоні, так і поза ним. Не повинно бути жодних неконтрольованих рухів. -0.2

 

Незадовільне виконання елемента

Це стосується елементів з неналежним розташуванням або невідповідним кутом по відношенню до суддів таким чином, що елемент не може бути повністю розпізнаний. Це також стосується елементів, які висвічують невідповідну частину тіла.-0.5

 

Незадовільне виконання переходів в/з елементів та переходів з/на пілон

Незадовільне виконання переходів означає невиконання спортсменом входу та виходу з елементів м’яко, наприклад, різкий неконтрольований вихід з елемента та вхід в нього, не виконаний з легкістю та витонченістю. Всі переходи повинні бути виконані невимушено. -0.5

 

Прослизання або втрата рівноваги

Прослизання або втрата рівноваги полягає у ковзанні або втраті рівноваги під час виконання спортсменом елементів, в яких він тимчасово та ненавмисно втрачає рівновагу або положення свого тіла на або поза пілоном. Таке може трапитися в один момент, і спортсмен може виправити своє положення практично одразу (див.Падіння).-1.0

 

Торкання обладнання та тросової системи під час виступу

Суворо забороняється торкатися або використовувати обладнання або тросову систему під час виступу. Це включає в себе дотик до декорацій, будь-якого освітлення, яке може бути розташоване поза сценою, або вихід за межі. Спортсмени можуть торкатися лише пілона та підлоги. -1.0

 

КАТЕГОРІЇ СОЛО/ДУЕТИ – ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ СПИСАНИХ БАЛІВ (СПИСУЮТЬСЯ ОДНОРАЗОВО):

Відсутність обертання на статичному пілоні/відсутність обертання з прискоренням на динамічному пілоні (лише категорії Соло)

Спортсмен буде оштрафований за прокручування на статичному пілоні менше одного разу (див. визначення «Крутки») та не прокручування з прискоренням на динамічному пілоні під час

виконання програми. Спортсмен повинен виконувати крутки на обох пілонах в зворотній та вертикальній позиціях. (див. визначення «Прискорення»). -2.0 / -2.0


Не синхронність (Дуети)

Зі спортсменів списуються бали, якщо вони не дотримуються синхронності менше, ніж на 70% від їх програми: разом на одному пілоні, кожен на своєму пілоні або на підлозі. -2.0

 

Невикористання обох пілонів у рівній мірі

Спортсмени категорії соло та дует повинні однаково впевнено використовувати статичний або динамічний пілони, не надаючи перевагу одному з них. Для категорії Дуети також передбачено використання обох пілонів, на яких партнери виконують програму у синхронному порядку. -2.0

 

Використання менше половини висоти пілона

Зі спортсменів списуються бали, якщо вони не використовують повну висоту пілона менше двох (2) разів за всю програму. Для дуетів лише одному партнеру необхідно використовувати всю висоту пілона неменше двох (2) разів на кожному пілоні. Повна висота пілона означає використання пілона від його

основи до не менше 10 см нижче різьби пілона. Спортсмени, які мають намір використовувати повну висоту пілона, повинні слідкувати за тим, що вони мають контакт із пілоном або досягли будь-якою

частини тіла до цієї точки (без контакту з пілоном).

Спортсмени категорії Початківці, новачки та Дуети Молодь використовують лише 50% висоти пілона два рази. -2.0

 

 

Артистичність та Хореографія

Максимальна кількість балів за артистичність та хореографію складає 20.00. В цьому розділі судді оцінюють артистичність спортсмена, музичну інтерпретацію та сценічний виступ. Артистичність передбачає спосіб представлення та самовираження спортсмена перед суддями. Судді оцінюють здатність спортсмена передавати емоції через рухи. Спортсмени повинні бути переконливими, захоплюючими, видовищними та демонструвати високий рівень сценічної чарівності, присутньої в кожному елементі виступу на та поза пілоном. Костюм, музичний супровід, та виступ повинні відповідати один одному. Спортсмен повинен створити оригінальний виступ та продемонструвати свій унікальний стиль. Весь виступ повинен проходити послідовно та невимушено, демонструючи злети та падіння (відтінки). Хореографія включає всі рухи, виконувані навколо пілона, на сцені, але без контакту з пілоном. Судді оцінюють здатність спортсмена виконувати танцювальні та гімнастичні комбінації та хореографію, здатність залучати уяву, плавність та своєрідність.

 

Весь виступ, в якому спортсмен не контактує з пілоном не повинен перевищувати 40 секунд від загальної тривалості виступу. Примітка: див. розділ «Штрафні Санкції Головного Судді».

 

КАТЕГОРІЯ СОЛО/ДУЕТИ – БАЛИ ЗА АРТИСТИЧНІСТЬ:

Рівень креативності включає всю програму виступу на та поза пілоном.

 

Зверніть увагу: Спортсмену нараховуються бали на основі абсолютної більшості програми. 0=незадовільно                 Практично відсутня, менше 20% від всього виступу

0.5=достатньо                     Невелика частка, від 20% -40% від всього виступу

1.0=добре                            Достатня частка, від 40% - 60% від всього виступу

1.5 =дуже добре                 Велика частка, від 60% - 80% від всього виступу

2.0=відмінно                       Більше 80% від всього виступу

 

Збалансованість (Макс. +2.0)

Збалансованість означає вміння спортсмена створити добре збалансований виступ, який включає рівну кількість різноманітних елементів. Спортсмен повинен підготувати збалансовану програму виступу, яка включатиме різні види трюків, наприклад, елементи на гнучкість, силові елементи, крутки, динамічні рухи, акробатичні елементи, партер та переходи, поєднуючи їх в хореографічну, сценічну та артистичну постановку з використанням в рівній мірі динамічного та статичного пілонів.

 

Впевненість (Макс. +2.0)

Впевненість – рівень впевненості спортсмена в своїй програмі. Спортсмен повинен приховувати свої переживання, поводити себе впевнено та харизматично, володіти сценою та увагою глядачів, виступ повинен виглядати правдоподібно.


Зв’язність (Макс. +2.0)

Зв’язність включає здатність спортсмена створити органічний та невимушений виступ. Спортсмен повинен продемонструвати зв’язування рухів при сході з пілона, між пілонами, переходи з пілона на підлогу, з підлоги в стійки та зі стійок на підлогу. Послідовність, трюки, переходи, хореографічні та/або гімнастичні, та акробатичні елементи повинні бути органічно зв’язані, та виконуватися легко, природно, невимушено та витончено. Рухи при переході з одного в інший елемент повинні виконуватися бездоганно. У жодному разі програма не повинна виглядати розділеною. Оцінка буде знижена, якщо спортсмен виконує елемент та очікує на аплодисменти.

 

Інтерпретація (Макс. +2.0)

Інтерпретація означає здатність спортсмена інтерпретувати музику, міміку, емоції, хореографію та здатність створювати характер, образ або історію. Спортсмен повинен створити хореографію, яка відображатиме відтінки музики та почуття, через які виражаються рухи. Музика, костюм, тіло та міміка повинні відповідати один одному. Також спортсмени повинні продемонструвати відповідність їх хореографії музиці та ритму.

 

Оригінальність всього виступу (Max +2.0)

Оцінюється оригінальність трюків та креативність комбінацій, оригінальність рухів на пілоні та поза пілоном та оригінальність хореографії протягом всього виступу. Спортсмен повинен створити оригінальні трюкові комбінації та створити нові теми в хореографії. Судді чекають від спортсмена не тільки одного або двох унікальних трюків, але й оригінальності всіх складових частин виступу.

 

Оригінальність елементів (Макс. +2.0)

Оцінюється оригінальність та креативність всієї постановки трюків, елементів та рухів на пілоні протягом всієї програми. Спортсмену занижується оцінка, якщо елементи, трюки та рухи повторюються (наприклад, якщо один і той самий підйом, JO або RG постійно використовуються замість ряду інших елементів, трюків та рухів).

 

Оригінальність переходів в/з елементів (Макс. +2.0)

Оцінюється оригінальність всіх переходів, входів та виходів з трюків та комбінацій у всьому виступі. Спортсмен повинен створити нові та оригінальні рухи для застосування їх в переходах з/в трюки та на/з пілона.

 

Розкриття образу, харизма (Макс. +2.0)

Спортсмен повинен володіти сценою. Він/вона повинні повністю контролювати свій виступ та справляти враження своїм переконливим стилем та манерою, які повинні бути як захоплюючими, так і харизматичними.

 

КАТЕГОРІЯ СОЛО/ДУЕТИ – БАЛИ ЗА ХОРЕОГРАФІЮ:

Оригінальність хореографії та побудови всієї програми (Макс. +2.0)

Рівень оригінальності хореографії та побудови всієї програми означає рівень креативності рухів на та поза пілоном. Хореографія – мистецтво побудови танцю, планування та компонування рухів, кроків та алгоритмів. Судді оцінюють оригінальність у побудові хореографії, тобто, її компоновка.

 

Оригінальність партеру (Макс. +2.0)

Рівень оригінальності партеру відноситься до поставлених танцювальних «па» та рухів, які виконуються на сцені без контакту з пілоном. Партер включає поєднання танцювальної хореографії, музики, креативності та гладкості рухів. Спортсмен повинен застосовувати рухи в ритм музиці, які відображатимуть їхню програму, будуть захоплюючими та видовищними.

 

КАТЕГОРІЯ СОЛО/ДУЕТИ – ОДИНИЧНІ СПИСАННЯ БАЛІВ (СПИСУЮТЬСЯ ЗА КОЖЕН РАЗ):

Відволікання, спричинене видаванням звуків

Сюди відносяться: бурчання, розмови, вигуки, підказки, аплодисменти, вигуки окремих слів, що спричиняють відволікання. -1.0


Пошкодження костюма або плутанина

Пошкодженням костюма або його частини вважається його падіння, або оголення тіла чи частин тіла спортсмена внаслідок такого пошкодження, та відволікання спортсмена від виконання своєї програми (це не стосується прикрас, які знімаються під час виконання, наприклад, діаманти, бісер, блискітки або пір'я, що падають з костюмів). Не слід плутати з навмисним зняттям одежі, що вважається прямим порушенням правил МФПС («IPSF») про заборону зняття одежі, і може привести до негайної дискваліфікації зі змагань.-1.0

 

Витирання рук об костюм, тіло, пілон або підлогу та / або поправляння волосся або костюма

Сушіння або витирання рук об костюм, тіло, пілон або підлогу та / або поправляння волосся з обличчя або шиї, підтягування або поправляння костюма. -1.0

 

Відсутність логічного початку або завершення виступу та/або музики, та початок або закінчення виступу перед початком або після закінчення музичного супроводу

Важливо, щоб спортсмен відредагував свою музику для того, щоб вона відповідала початку та завершенню хореографічного виступу. У виступі повинен бути логічний початок та логічне завершення, які відповідають музиці. Спортсмен повинен почати та завершити свій виступ на сцені в положенні, видимій суддям. Спортсмени повинні розпочинати свій виступ, коли музика вступає і зупинитися, коли музика завершується.-1.0

 

КАТЕГОРІЯ СОЛО/ДУЕТИ – ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ СПИСАНИХ БАЛІВ (СПИСУЮТЬСЯ ОДНОРАЗОВО)

Недокладення зусиль або ідеї у створення костюма

Спортсмен повинен виступати в костюмі, який відповідає рівню змагань, а не в тренувальному костюмі. При виборі костюма для змагань необхідно приймати до уваги вибір відповідного стилю, крою та оздоблення. -1.0

 

 

Програма обов’язкових елементів

Усі спортсмени повинні виконувати встановлену кількість обов’язкових елементів. Зверніть увагу, що всі обов'язкові елементи повинні виконуватися в повітрі, якщо не вказано інше. Технічна оцінка від +

0.1   до+1.0 ставиться за умови виконання мінімальних вимог, наприклад, утримання положення протягом двох секунд, відповідний Кут розкриття шпагату/нахилу тіла. Спортсмен несе відповідальність за чисте виконання обов’язкового елемента перед суддями. Якщо обов’язків елемент був зроблений на межі, його не буде зараховано. Елементи з оцінкою +0.1 є легшими за ті, що оцінюються в +1.0 бал. Додаткові бали нараховуються, якщо спортсмен виконує будь-який із дозволених бонус них елементів. Технічна оцінка дозволеного обов’язкового елемента залежить від вікової категорії та розряду. Судді завжди судять за кодом елемента у формі обов'язкової програми (а не назву елемента), і буде розглянута лише перша спроба елемента. Обов'язковий елемент не буде враховуватися після першої спроби, навіть якщо після цього елемент буде виконано правильно. Обов’язкові елементи не повинні повторюватися (тобто, кожний окремий елемент може застосовуватися лише один раз). Повтори одного і того ж обов’язкового елемента не буде враховуватися, а вважатиметься порушенням, за яке зніматимуться бали, і елемент буде вважатися втраченим. Обов’язкові елементи також повинні утримуватися у зафіксованому положенні, якщо інше не передбачено правилами. Див. розподіл на категорії нижче.

 

Розряд «Еліт»

Дорослі, Юніори та Майстри

o        чотири (4) елементи на гнучкість

o        чотири (4) силові елементи

o        одна (1) крутка на динамічному пілоні

o        одна (1) крутка на статичному пілоні

o        один(1) повітряний дед-ліфт (ADL)

Діти *

Спортсмени повинні обрати 9елементів:

o      три (3) елементи на гнучкість

o      три (3) силові елементи

o      одна (1) крутка на динамічному пілоні

o      одна (1) крутка на статичному пілоні

o      один (1) дед-ліфт (DL)


Дуети – Дорослі та Юніори

Спортсмени повинні обрати 11 елементів:

o         три (3) синхронні парні елементи, що включають:

-          один (1) синхронний паралельний елемент

-          один (1) синхронний взаємопов’язаний елемент

-          один (1) синхронний елемент на балансування

o         два (2) парних елементи на балансування, що включають:

-          один (1) парний елемент на балансування

-          один (1) парний силовий елемент на балансування

o         три (3) парні елементи в повітрі, з яких спортсмени повинні виконати:

-          один (1) елемент в повітрі із залученням одного партнера

-          один (1) елемент в повітрі із залученням обох партнерів

-          один (1) елемент в повітрі на вибір спортсмена

o         один (1) парний елемент на підтримку

o         один (1) елемент партеру

o         один (1) синхронний повітряний дед-ліфт (ADL)

Дуети – Підлітки та Діти *

Спортсмени повинні обрати 9 елементів:

o         три (3) синхронні парні елементи, що включають:

-          один (1) синхронний паралельний елемент

-          один (1) синхронний взаємопов’язаний елемент

-          один (1) синхронний елемент на балансування

o         один (1) парний елемент на балансування

o         два (2) парні елементи в повітрі, з яких спортсмени повинні виконати:

-          один (1) елемент в повітрі із залученням одного партнера

-          один (1) елемент в повітрі із залученням обох партнерів

o         один (1) парний елемент на підтримку

o         один (1) елемент партеру

o         один (1) синхронний дед-ліфт(DL)

*Зверніть увагу: категорія Малюки відсутня.

 

Професіонали

Дорослі та Майстри

Спортсмени повинні обрати 11 елементів:

o         чотири (4) елементи на гнучкість

o         чотири (4) силові елементи

o         одна (1) крутка на динамічному пілоні

o         одна (1) крутка на статичному пілоні

o         один(1) повітряний дед-ліфт (АDL)

Дуети

Спортсмени повинні обрати 11 елементів:

o         три (3) синхронні парні елементи, що включають:

-          один (1) синхронний паралельний елемент

-          один (1) синхронний взаємопов’язаний елемент

-          один (1) синхронний елемент на балансування

o         два (2) парних елементи на балансування, що включають:

-          один (1) парний елемент на балансування

-          один (1) парний силовий елемент на балансування

o         три (3) парні елементи в повітрі, з яких спортсмени повинні виконати:

-          один (1) елемент в повітрі із залученням одного партнера

-          один (1) елемент в повітрі із залученням обох партнерів

-          один (1) елемент в повітрі на вибір спортсмена

o         один (1) парний елемент на підтримку

o         один (1) елемент партеру із залученням пілона

o         один (1) синхронний повітряний дед-ліфт (АDL)

 

* Зверніть увагу: категорії Малюки, Діти, Юніорів та Підлітки відсутні.


Аматори

Дорослі, Юніори, Діти, Малюки та Майстри

Спортсмени повинні обрати 9 елементів:

o         три (3) елементи на гнучкість

o         три (3) силові елементи

o         одна (1) крутка на динамічному пілоні

o         одна (1) крутка на статичному пілоні

o         один (1) дед-ліфт (DL)

Дуети

Спортсмени повинні обрати 9 елементів:

o         три (3) парні синхронні елементи включають:

-          один (1) синхронний паралельний елемент

-          один (1) синхронний взаємопов’язаний елемент

-          один (1) синхронний елемент на балансування

o         один (1) парний елемент на балансування

o         два (2) парні елементи в повітрі, які спортсмени повинні обрати:

-          один (1) елемент в повітрі із залученням одного партнера

-          один (1) елемент в повітрі із залученням обох партнерів

o         один (1) парний елемент на підтримку

o         один (1) елемент партеру із залученням пілона

o         один (1) синхронний де-ліфт (DL)

 

РОЗПОДІЛ НА КАТЕГОРІЇ

Зверніть увагу: спортсмени не повинні двічі вибрати один і той самий елемент, навіть якщо вони виконуються під різними кутами, наприклад, F7 (Кут розкриття шпагату 160 °) / F25 (Кут розкриття

шпагату180 °). Те ж саме стосується допустимого відхилення тіла,наприклад, FLR8 (20 ° допускається) /

FLR16 (не допускається)

 

Дорослі, Майстри та Дуети (Дорослі):

Спортсмени розряду «Еліт» повинні обрати обов’язкові елементи з технічною оцінкою від +0.5 до

+1.0

* Спортсмени розряду «Еліт» повинні обрати повітряний дед-ліфт з оцінкою в чотири бали або вище. Спортсмени розряду «Професіонали» повинні обрати обов’язкові елементи з технічною оцінкою від

+0.3 до +0.8

Спортсмени розряду «Аматори» та всі Para Pole повинні обрати обов’язкові елементи з технічною оцінкою від +0.1до+0.5.

Зверніть увагу: Категорії «Майстри» 50+ надається 20° допустиме відхилення від норми у всіх нахилах та шпагату.

 

Діти, Юніори та Дуети (Юніори, Дітиі та Підлітки):

Спортсмени розряду «Еліт» повинні обрати обов’язкові елементи з технічною оцінкою від +0.3 до

+0.8.

Спортсмени розряду «Аматори» повинні обрати обов’язкові елементи з технічною оцінкою від

+0.1 до +0.5.

Зверніть увагу: Розряд «Професіонали» не відноситься до Дітей або Юніорів.

 

Допочатківці:

Спортсмени розряду «Аматори» повинні обрати обов’язкові елементи з технічною оцінкою від +0.1 до 0.5.

Зверніть увагу: Категорії «Еліт» та «Професіонали» не відносяться до розряду Діти.


ВИМОГИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ПРОГРАМИ

Зверніть увагу: Вимоги до оцінювання обов’язкової програми не включають обов’язкові бонуси.

Зверніть увагу: У випадку недотримання вимог до відповідної кількості балів за обов’язковою

програмою або якщо максимальний / мінімальний бал не буде попадати у встановлений діапазон, це може призвести до списання в розмірі -3 бали - будь ласка, зверніться до Обов'язкових списань.

 

Вимоги до Оцінювання В Розряді «Еліт»

Дорослі загальна сума балів цієї категорії у формі обов’язкових елементів повинна складати від 7.7 до 11.00

Дуети Дорослі(жінки / жінки, чоловіки / чоловіки, жінки / чоловіки) загальна сума балів цієї категорії у формі обов’язкових елементів повинна складати від 7.7 до 11.00

Майстри загальна сума балів цієї категорії у формі обов’язкових елементів повинна складати від 6.6 до 11.0

Юніори загальна сума балів цієї категорії у формі обов’язкових елементів повинна складати від5.5 до 8.8

Дуети (Юніори) загальна сума балів цієї категорії у формі обов’язкових елементів повинна складати від5.5 до 8.8

Діти загальна сума балів цієї категорії у формі обов’язкових елементів повинна складати від4.4 до

7.2

Дуети (Діти, Підлітки) загальна сума балів цієї категорії у формі обов’язкових елементів повинна складати від 4.4 до 7.2

 

Вимоги до Оцінювання В Розряді «Професіонали»

Спортсмени розряду «Професіонали» (всі категорії включаючи дуети) - загальна сума балів цієї групи у формі обов’язкових елементів складає від 5.5 до 8.8

 

Вимоги до Оцінювання В Розряді «Аматори»

Аматори (всі категорії включаючи дуети та Para Pole) - загальна сума балів цієї групи у формі обов’язкових елементів повинна складати від 1.1 до 4.5

 

 

Розряд

 

Категорія

Допустимий діапазон обов'язкових елементів

Допустимий діапазон

загальної оцінки

 

Аматори

всі категорії (Малюки, Діти, Юніори, Дорослі, Майстри, всі Дуети), включаючи Para Pole

 

від +0.1 до +0.5

 

від 1.1 до 4.5

Професіонали

всі категорії (Дорослі, Майстри, всі Дуети)

від +0.3 до +0.8

від 5.5 до 8.8

Еліт

Діти, Діти Дуети та Дуети Підлітки

від +0.3 до +0.8

від 4.4 до 7.2

Еліт

Юніор і Юніор Дуети

від +0.3 до +0.8

від 5.5 до 8.8

Еліт

Дорослі та всі Дорослі Дуети

від +0.5 до +1.0

від 7.7 до 11.0

Еліт

Майстри 40+ та Майстри 50+

від +0.5 до +1.0

від 6.6 до 11.0


ОБОВ'ЯЗКОВІ СПИСАННЯ

Зі спортсмена можуть бути списані бали за наступне:

•         Невиконання обраних обов’язкових елементів або, якщо елемент не був встановлений як елемент обов’язкової програми. Списується за кожен раз -3.0

•         Недотримання мінімальних загальних вимог обов’язкової програми. Списується одноразово.-3.0

•         Перевищення максимально встановленої загальної кількості балів. -3.0

•         Якщо елемент не відповідає дозволеному діапазону, тоді цей елемент вважатиметься відсутнім.

-3.0 за елемент

•         Невиконання елементу, який позначається кодом елемента (на відміну від назви елемента) буде розглядатися як відсутність елементу.-3.0 за елемент

•         Невірна назва елемента порівняно з кодом елемента або технічним значенням буде розглядатися як невірне заповнення обов'язкової форми. -1.0одноразово

•         Неналежне заповнення бланку форми обов’язкових елементів до змагань (див. приклад форм в кінці Правил суддівства - це включає заповнення верхньої частини форми неправильно, а не використання правильної назви елемента).) -1.0одноразово

•         Обов'язкова форма не підписується спортсменом та / або будь-яким іншим, крім визнаного тренера IPSF (або батьком / опікуном у випадку спортсменів Юніорів, Початківців та Допочатківців)

-1.0одноразово

•         Невиконання обов’язкових рухів з метою послідовного виконання елемента, як зазначено у формі обов’язкових елементів.*-1.0кожен раз

 

*Якщо послідовність виконання двох елементів, вказаних у формі, було змінено (наприклад, спортсмен виконує елемент 1, потім елемент 3, а потім елемент 2), два елементи, які було виконано у зворотному порядку, отримують 0 балів та штраф у розмірі -1.0 бал за перестановку місць двох елементів. 1.0 бал знімається за одну перестановку елементів. Якщо елемент включений до програми виступу, але не у відповідному порядку, і знаходиться за один елемент від того, де він повинен бути за програмою, таке зміщення буде вважатися втратою елемента, за яку буде знято -3.0 бали.

 

Не зарахування обов’язків елементів:

•         Неутримання обов’язкових елементів: Спортсмену НЕ зарахуються бали, якщо вона/він не утримує положення обов’язкового елемента протягом необхідних двох (2) секунд відповідно до мінімальних вимог, встановлених в розділі «Вимоги».

•         Недотримання необхідного кута шпагату/нахилу тіла: Спортсмену НЕ зарахуються бали, якщо він/вона не виконуватиме обов’язковий шпагат та/або нахил тіла відповідно до мінімальних вимог, встановлених в розділі «Вимоги».

•         Неутримання встановленого в «критеріях» положення крутки: Спортсмену НЕ зарахуються бали, якщо він/вона не утримуватиме положення обов’язкового елемента відповідно до вимог, встановлених в розділі «Вимоги».

•         Недотримання подальших мінімальних вимог: Спортсмену НЕ зарахуються бали, якщо він/вона не дотримуватиметься подальших мінімальних вимог, встановлених в розділі «Вимоги».

•         Нечіткість в демонстрації окремих елементів: спортсмен повинен чітко показати кожен елемент як окремий елемент - наприклад, якщо виконує PhoenixSpin в Handspring Straddle, спортсмен повинен чітко виконувати PhoenixSpin, а потім продемонструвати чітке розходження між кінцем PhoenixSpin та початком Handspring Straddle. Спортсмен повинен продемонструвати, що це 2 окремих елемента з коду, на відміну від простого продовження першого елемента.


ОБОВ’ЯЗКОВІ БОНУСИ:

Кожний обов’язковий бонус нараховується не більше двох (2) разів. Внесені у форму бонуси, які перевищують встановлений максимум не будуть враховані. Обов’язкові бонуси нараховуються лише тоді, коли обов’язковий елемент відповідає мінімальних вимогам. Будь ласка, див. стр. 106 за обов'язковими елементами, які не дозволяються для об'єднання за будь-якими обов'язковими бонусами.

 

Нижче наведені обов’язкові бонуси:

 

Категорія Соло

 

CBS1: Поєднання обов’язкових елементів на динамічному пілоні (Макс. +2.0)

Поєднання двох (2) або більше обов’язкових елементів та виконання кожного окремого елемента в обертанні на 360°. Перехід з одного елемента в другий повинен бути прямим. Див. визначення «Крутки» в словнику спеціальних термінів. +1.0

* Примітка: обов’язкові бонуси НЕ застосовуються до обов’язкових круток абодед-ліфтів

** Примітка: при поєднанні трьох (3) обов’язкових елементів для отримання цього бонусу необхідно прокрутити кожен окремий елемент на 360°. Див. порядок заповнення бланку форми обов’язкового оцінювання в розділі “Опис бонусів”.

*** Примітка: Варіації назв одного і того ж самого елемента не можуть поєднуватися для отримання обов’язкових бонусів. Наприклад, елемент «dragon tail split» на «dragon tail fang» або «iron x» на «iron x passé».

 

 

CBS2: Поєднання обов’язкових елементів на статичному пілоні в обертанні (Макс. +4.0)

Поєднання двох (2) обов’язкових елементів в обертанні на 360°. Перехід з одного елемента в другий повинен бути прямими. Другий елемент повинен бути в обертанні та відповідати мінімальним вимогам для отримання такого бонусу. Див. визначення в словнику спеціальних термінів. +2.0

Примітка: обов’язкові бонуси НЕ застосовуються до обов’язкових круток або дед-ліфтів

** Примітка: при поєднанні трьох (3) обов’язкових елементів для отримання такого бонусу, перший та другий елементи повинні обертатися на 360°, і другий та третій елементи повинні обертатися на 360°. Див. порядок заповнення бланку форми обов’язкових елементів в розділі “Опис бонусів”.

 

CBS3: Виконання одного обов’язкового елемента на статичному пілоні в обертанні (Макс. +1.0 бали)

Див. визначення «Крутки» в словнику спеціальних термінів. +0.5

*Примітка: обов’язкові бонуси НЕ застосовуються до обов’язкових круток або дед-ліфтів

 

Категорія Дуети

 

CBD1: Поєднання двох обов’язкових елементів без контакту з підлогою, обидва партнери повинні змінити положення (Макс. 2.0 бали)

Перехід з одного елемента в другий повинен бути прямим. Обидва партнери повинні змінити свої позиції. Див. визначення «Зміна положення» в словнику спеціальних термінів.+1.0

*Примітка: обов’язкові бонуси НЕ застосовуються до дед-ліфтів

 

CBD2: Виконання одного обов’язкового парного елемента з прискоренням на динамічному пілоні (Макс. 2.0 бали)

Такий парний елемент в повітрі повинен виконуватися на 720° для отримання такого бонусу. +1.0

*Примітка: обов’язкові бонуси НЕ застосовуються до дед-ліфтів

 

CBD3: Виконання на одному статичному пілоні синхронного паралельного обов’язкового елемента з його обертанням (Макс. 2.0 бали)

Обидва партнери повинні виконати такий паралельний елемент у синхронному порядку в обертанні на 360°. Див. визначення «Крутки» в словнику спеціальних термінів. +1.0

*Примітка: обов’язкові бонуси НЕ застосовуються до дед-ліфтів


Визначення Мінімальних Вимог до Обов’язкових Елементів

Ближня рука або нога знаходяться якнайближче до пілона. Дальня рука або нога знаходиться якнайдалі від пілона.

Положення тіла:

·          Ближня нога/стопа/рука/кисть та дальня нога/стопа/рука/кисть

·          Попереду, позаду, назад та вперед

 

Положення кисті – великими пальцями вгору, великими пальцями вниз, прямий хват

 

 

Великими пальцями вгору

В цьому положенні великий палець охоплює пілон навпроти інших пальців, великим пальцем вгору.

Напрямок великих пальців завжди такий самий, як положення корпуса та голови, наприклад, якщо корпус / голова обличчям догори, то потрібна

позиція великого пальця також догори.

 

Великими пальцями вниз

В цьому положенні великий палець охоплює пілон навпроти інших пальців, великим пальцем вниз.

Напрямок великих пальців завжди такий самий, як положення корпуса та голови, наприклад, якщо корпус / голова обличчям донизу, то потрібна

позиція великого пальця також донизу.

 

 

 

Прямий хват

В прямому хваті великий палець розташований на тій самій стороні, що і інші пальці руки.


Положення рук та хвати:

 

Basic grip (Базовий хват)

Обидві кисті на пілоні з великими пальцями вгорі чи великими

пальцями знизу, без повороту плеча

(Положення рук).

 

Underarm grip (Підпахвовий хват) Перехват пілона пахвою.

 

 

 

Wide basic grip (Широкий базовий хват)

Принаймні одна рука повинна бути повністю натягнута, інша рука може бути зігнутою.

Руки рухаються по

пілону, великі пальці вгору, без повороту плеча.

(див. Положення рук).

 

 

Forearm grip

(Передплічний хват)

Одна кисть та одна пахва обхоплюють пілон, інша кисть

в зафіксованому

положенні на вибір.

 

 

Cup grip (Прямий хват)

Руки в положенні великими пальцями вниз, пальці та великий палець на

одній стороні пілона.

 

 

Split grip position

(Розділене

положення хвату)

Позиція рук в дзеркальному відображенні без повороту плеча.

Руки повинні

знаходитись в позиції великі пальці або

пальці вниз.

 

Twisted grip (Скручений хват) Одна рука перехоплює пілон. інша рука в зафіксованому

положенні на вибір.

 

Back support (Підтримка спини) Дальня рука підтримує тіло за спиною, ближня рука тримається за пілон

лише кистю.

 

Elbow grip

(Ліктьовий хват)

згин руки; інша рука у

зафіксованому

положенні на вибір.

 

Wrap grip arm (Стрічковий хват) положення –

передпліччя

за пілоном, положення руки на вибір.

 

Flag Grip

(Флажковий хват) Один лікоть зігнутий, пілон утримується

пахвою та кистю. Кисть іншої руки та рука у зафіксованому положенні на вибір.

 

Iguana grip and arm position (Положення рук і хват «ігуана») Положення рук за тілом з вигнутими

плечима

Хват: базовий (див. визначення).

 

 

 

Cross grip

(Перехресний хват)

Руки схрещені та випрямлені.


Положення ніг:

 

Attitude (Атітьюд) Обидві ноги зігнуті під кутом 90° та паралельні підлозі

 

Pike (Піке)

Обидві ноги витягнуті вперед та тримаються разом один біля одної

перед тілом, стегна зігнуті під кутом

 

Chair (Стілець) Обидві ноги зігнуті під кутом 90°(стегна та коліна повинні бути

зігнутими під кутом 90°) і тримаються разом

 

Ring (Кільце)

Коли одна нога зігнута назад до голови, або торкається її, або піднята над нею

 

Diamond (Трикутник) Ноги формують трикутник, коліна

розведені, пальці ніг торкаються

 

Split – Frontal Split / Side split (Шпагат) Ноги розширені і відкриті.

Передня нога розташована перед верхньою частиною тіла (корпуса

/ стегна), а задня нога лежить позаду верхньої частини тіла (корпуса / стегна), ноги в

положенні шпагату з відповідним

кутом розкриття

 

 

Fang (Зуб)

Обидві ноги зігнуті назад, тягнуться до голови

 

Split – Middle Split / Box split (Напівшпагат)

Ноги розширені і відкриті. Ноги розташовані по боках від верхньої частини тіла (корпуса / стегна), ноги в

положенні шпагату з відповідним кутом розкриття

 

Passé (Пасе)

Одна нога зігнута під кутом 90°на стегні, а

інша нога випрямлена

 

Straddle (Розножка) Обидві ноги витягнуті, натягнуті і розкриті

 

Pencil (Олівець)

Ноги натягнуті і закриті, тіло і ноги знаходяться в прямій лінії, не згинаючи стегна

 

Tuck (Складка)

Коліна підігнуті до грудей та закриті

 

Розшифровка кодів обов’язкових елементів

F = Елементи на гнучкість

S = Силові елементи

ST = Крутка на статичному пілоні

SP = Крутка на динамічному пілоні DL/ADL= Дед-ліфт / повітрянийдед-ліфт SYN = Синхронний парний елемент

BLN = Парний елемент на балансування

FLY = Парний елемент в повітрі

PSM = Парний елемент на підтримку

FLR = Парний елемент на підлозі


Заборонені елементи та штрафні санкції:

·          Заборонені всі види підйомів та балансів з витягнутими руками, і в яких партнер, який піднімає, знаходиться у вертикальному положенні. Заборонені всі підйоми, в яких партнер піднятий та тримається нижче рівня плечей.

·          Заборонені всі підйоми з використанням пілона для підтримки та фіксації підйому. Такі підйоми допускаються лише у випадку переходу на пілон без затримки положення.

·          Забороняються підкидання партнера в повітря та перехоплення його/її без контакту з пілоном.

·          Частина виступу, протягом якої спортсмен не контактує з пілоном, не повинна перевищувати 40 секунд від загальної тривалості виступу.

·          Заборонені подвійні сальто та два або більше послідовних сальто, як на та поза пілоном.

·          Забороняються всі обертальні елементи, включаючи стрибки, півоти та піруети з обертанням більше, ніж на 720° на одній точці.

·          Для отримання інформації щодо заборонених рухів див. Додаток1.

 

Штраф: за недотримання зазначених вище правил Головний Суддя виписує штраф у розмірі -5

балів за кожне порушення; оцінка за складність елемента не нараховується.


Штрафні санкції Головного Судді:

 

Спортсмен може отримати під час змагань штрафні санкції за рішенням Головного Судді за наступні порушення:

 

Вимоги

Обмеження

Штраф

Перевищення максимального

встановленого часового ліміту, відведеного для виконання програми поза

пілоном

 

 

40 секунд

-5

Підкидання партнера в

повітря

Підкидання партнера без контакту одного з них з пілоном

-5 за кожен раз

Підйоми та балансування з витягнутими руками

Підйом партнера у вертикальному положенні

-5 за кожен раз

Заборонені елементи

На та поза пілоном

-5 за кожен раз

Форми обов’язкових елементів /Форми технічних надбавок,

подані після завершення встановленого строку

подачі

від 1 до 5 днів запізнення

-1 за день, за форму

Більше 5 днів запізнення, проте не більше ніж за 48 годин

до дати проведення змагань

-5 за форму

Форма, отримана протягом 48 годин від дати проведення змагань

Дискваліфікація за будь-яку з форм

Музика, подана після завершення встановленого строку

подачі

Вся музика, подана пізніше, ніж за 48 годин до дати проведення змагань

-1 за день

Музика, отримана протягом 48 годин до дати проведення змагань

Дискваліфікація

Музика, що не відповідає Правилам та Положенням

Див. Правила

-3

Надання невірної або недостовірної інформації в заявці на участь

Надання невірної або недостовірної інформації

-5 за кожен раз

Невірна інформація про вік, розряд або категорію

Дискваліфікація

Запізнення на сцену після оголошення

запізнення до 60 секунд

-1

Спортсмен не з’являється протягом 1 хвилини

Дискваліфікація

Час виступу

На 5 сек. менше від дозволеного часу

-3

На 5 секунд більше від дозволеного часу

-5

Перешкоди

Спортсмени були піймані за наданням вказівок за лаштунками під час виступу

-1

Спортсмени та/або їхні тренери/представники підходять до столу Суддів, блокуючи вид на сцену в будь-якій точці під час всього чемпіонату

-3


Початок або завершення виступу поза сценою

Початок або завершення виступу поза сценою

-1 за кожен раз

Засоби для зчеплення з пілоном

Нанесення засобу для зчеплення на пілон

- 5

Використання заборонених засобів для зчеплення

Дискваліфікація

Наявність прикрас та реквізиту, які не відповідають Правилам та

положенням

Наявність прикрас /пірсингу (за виключенням сережок-

кліпсів/простих кольорових маленьких сережок)

-3

Використання реквізиту або предмету, який допомагає у виступі

-5

Невідповідна хореографія, костюм, зачіска та макіяж відповідно до Правил та

положень

Волосся спадає на обличчя

Костюм не відповідає вимогам правил

-1

рекламно-інформаційні вислови, логотипи, релігійні контексти, негативні конотації

Маски, нанесення фарб для тіла на одну частину тіла, напр., на ногу, використовувати фарбу більш ніж на

половину обличчя

-3

Провокаційний костюм (включаючи таку тканину, як шкіра та латекс)

Нанесення фарби для тіла на декілька частин тіла або

провокаційна хореографія, використання фарби для обличчя на все обличчя

-5

Нанесення фарби для тіла на все тіло

Агресивно-провокаційна хореографія та непристойна

поведінка

Дискваліфікація

Спортивний костюм

- Спортивний костюм не відповідає вимогам Правил

-1

Відсутність спортивного костюма

Відсутність костюма під час очікування результатів у

відведеній зоні, або під час церемонії нагородження.

-5

Загальні порушення правил

- Вживання непристойних жестів, лайок або ненормативної лексики приватно або публічно в адресу

учасників

-10

Спроби вдарити службовця, учасника, глядача або іншу посадову особу, навмисно залучаючи до цього інших

спортсменів та/або глядачів для участі в образливих або жорстоких діях.

Прийом ліків (окрім тих, що вживаються в медичних цілях), вживання алкогольних напоїв перед або під час змагань

Оголення перед, під час або після змагань.

Численні або серйозні порушення правил та положень

Дискваліфікація

Реєстрація

- Спортсмени, які не реєструються в офіційний день

реєстрації

-1

Травми під час виступу

Якщо на думку Головного Судді необхідна медична допомога, Головний Суддя повинен зупинити програму, якщо спортсмен сам цього не зробив. Спортсмен має право продовжити з місця, де він/вона перервався або, якщо це неможливо, надати час в розмірі до 10 секунд перед тим, як продовжити. Якщо спортсмен нездатний завершити програму, йому/їй не будуть зараховані бали, і такого спортсмена буде усунуто. Такі ж умови застосовуються до

ситуацій, коли спортсмену була надана можливість продовжити програму з моменту призупинення, і він знову нездатний її завершити. Лише одне переривання дозволено.

 

Не допускається повторне виконання всієї програми із самого початку, окрім випадків з недостачею музичного супроводу. Будь ласка, зверніться до Правил та положень.


 

ПРОГРАМА ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ КАТЕГОРІЇ СОЛО

Звертаємо Вашу увагу, що схематичні малюнки використовуються лише в якості орієнтира. Важливо дотримуватися мінімальних вимог.

ЕЛЕМЕНТИ НА ГНУЧКІСТЬ

Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

F1

 

 

 

 

Inside leg hang

 

 

 

 

 

0.1

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: ближня нога, бік корпусу, задня частина руки

Положення рук/хват: руки у зафіксованому положенні на вибір, кисті не торкаються

пілона

Положення ніг: ближня нога захлеснута, дальня нога зігнута назад

Положення тіла: перевернуте

Кут розкриття шпагату: не менше 160°

 

 

 

 

F2

 

 

 

 

Side pole straddle base

 

 

 

 

 

0.1

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: обидві руки, стопи обох ніг

Положення рук/хват: базовий або прямих хват

Положення ніг: обидві ноги повністю розкриті з опором однієї ноги на підлогу і зводом стопи іншої ноги на пілоні

Положення тіла: корпус відтягнутий від пілона

Кут розкриття шпагату: не менше 160°

 

 

 

 

F3

 

 

 

 

Ballerina sit attitude

 

 

 

 

 

0.2

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: ближня пахва, бік корпусу, ближня нога

Положення рук/хват: ближня рука утримує дальню ногу, дальня рука у зафіксованому положенні на вибір без контакту з пілоном

Положення ніг: ближня нога захлеснута, дальня нога зігнута назад

Положення тіла: вертикальне

Кут розкриття шпагату: не менше 160°

 

 

 

 

F4

 

 

 

 

Inside leg hang

 

 

 

 

 

0.2

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: ближня нога, бік корпусу, задня частина руки

Положення рук/хват: руки зафіксовані у положенні на вибір, руки не торкаються пілона

Положення ніг: ближня нога захлеснута, дальня нога зігнута назад

Положення тіла: перевернуте

Кут розкриття шпагату: не менше 180°


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

 

F5

 

 

 

 

Side pole straddle base

 

 

 

 

 

 

 

0.2

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисті рук, обидві ноги, звод верхньої ноги

Положення рук/хват: базовий або прямий

Положення ніг: обидві ноги повністю розкриті з опором однієї ноги на підлогу і стопою іншої ноги на пілоні

Положення тіла: корпус відтягнутий від пілона

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

 

 

 

F6

 

 

 

 

 

 

Allegra split 1

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисть ближньої руки, стегно ближньої ноги, бічна / нижня частина спини

Положення рук/хват: ближня рука торкається пілону над ближньою ногою, дальня рука розтягується у фіксованому положенні за вибором

Положення ніг: фронтальне положення шпагату, причому обидві ноги повністю розширені

Положення тіла: прогин спини, обличчям від пілону

Кут розкриття шпагату: не менше 160°

 

 

 

 

 

 

F7

 

 

 

 

 

 

Hip hold split

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: внутрішня поверхня стегна ближньої ноги, бік корпусу, задня частина руки

Положення рук/хват: ближня рука торкається пілона. Кисті не контактують з пілоном

Положення ніг: обидві ноги розкриті в фронтальному шпагаті, передня нога

паралельна підлозі

Положення тіла: горизонтальне, обличчям вгору

Кут розкриття шпагату: не менше 160°

 

 

 

 

F8

 

 

 

 

Pole straddle

 

 

 

 

 

 

0.3

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: руки, ноги,щиколотки (не зводи стоп ніг)

Положення рук/хват: базовий або прямий хват

Положення ніг: обидві ноги повністю розкриті

Положення тіла: верхня частина корпусу повинна бути під кутом на 90 ° до пілона

Кут розкриття шпагату: не менше 160°

 

 

 

 

F9

 

 

 

 

Front split on pole

 

 

 

 

 

0.3

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: ноги, руки,

передпліччя(необов'язково), п'ята

передньої ноги, верхня частина нижньої ноги

Положення рук/хват: базовий хват

Положення ніг: ноги розкриті в шпагаті

Положення тіла: вертикальне

Кут розкриття шпагату: не менше 180°


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

 

F10

 

 

 

 

 

Allegra split 2

 

 

 

 

 

 

 

0.4

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кість ближньої руки, стегно ближньої ноги, бічна / нижня частина спини

Положення рук/хват: ближня рука торкається пілону над ближньою ногою, дальня рука розтягується у фіксованому положенні за вибором

Положення ніг: фронтальне положення шпагату, причому обидві ноги повністю розширені

Положення тіла: прогин спини

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

 

 

 

F11

 

 

 

 

 

 

Allegra passé 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.4

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисть ближньої руки, внутрішня поверхня стегна ближньої ноги, дальня рука, бік/поперек

Положення рук/хват: ближня рука

перехоплює пілон над ближньою ногою дальня рука витягнута і тримає

стопу/щиколотку дальньої ноги

Положення ніг: шпагат з повністю

витягнутою ближньою ногою, дальня нога зігнута назад

Положення тіла: з прогином у спині

Кут розкриття шпагату: не менше 160°

 

 

 

 

F12

 

 

 

 

Bridge

 

 

 

 

 

0.4

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисті, внутрішня частина стегон

Положення рук/хват: хват на вибір, руки випрямлені

Положення ніг: ноги випрямлені та зведені

Положення тіла: вигин у спині, стегна та ноги паралельні підлозі

Положення тіла: перевернуте

 

 

 

 

 

F13

 

 

 

 

 

Capezio passé

 

 

 

 

 

 

 

0.4

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: пахва задньої руки, спина, внутрішня частина стегна ближньої ноги

Положення рук/хват: руки не торкаються пілона, однойменна рука випрямлена і тримає стопу/щиколотку задньої ноги,

протилежна рука тримає передню ногу

Положення ніг: в шпагаті з випрямленою передньою ногою, задня нога зігнута

Положення тіла: вертикальне

Кут розкриття шпагату: не менше 160°

 

 

 

F14

 

 

 

Cross bow elbow hold

 

 

 

 

0.4

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: щиколотки (незводи стоп), лікті, корпус (необов’язково)

Положення рук/хват: ліктьовий

Положення ніг: обидві ноги розкриті

Положення тіла: верхня частина тіла в положенні перпендикулярно пілону та

паралельно підлозі (під кутом 90°)


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

 

 

F15

 

 

 

 

 

Handstand vertical split

 

 

 

 

 

 

 

 

0.4

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: спина, одна нога, одне плече (необов’язково), сідниці

Положення рук/хват: лише одна рука торкається підлоги, інша тримає щиколотку передньої ноги, рука з упором в підлогу

повністю випрямлена

Положення ніг: обидві ноги розкриті у вертикальному шпагаті

Положення тіла: перевернута стійка з

прямою спиною(стегна над головою і над плечима в прямій лінії)

Кут розкриття шпагату: не менше 160°

 

 

 

 

 

F16

 

 

 

 

 

Pole straddle

 

 

 

 

 

 

 

0.4

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: щиколотки (не зводи

стоп), ноги, кисті

Положення рук/хват: базовий або прямий хват

Положення ніг: обидві ноги повністю розкриті

Положення тіла: верхня частина тіла в положенні перпендикулярно пілона та паралельно підлозі (під кутом 90°)

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

 

F17

 

 

 

Split grip

leg through split

 

 

 

 

 

0.4

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисті рук, одна гомілка/щиколотка

Положення рук/хват: хват на вибір, верхня рука повністю випрямлена

Положення ніг: обидві ноги повністю

розкриті у шпагаті

Положення тіла: перевернуте

Кут розкриття шпагату: не менше 160°

 

 

 

 

F18

 

 

 

 

Superman crescent

 

 

 

 

 

0.4

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисті рук, внутрішня частина стегон

Положення рук/хват: базовий або прямий хват

Положення ніг: обидві ноги випрямлені і зведені разом

Положення тіла: з вигином у спині, стегна та

ноги паралельно підлозі

 

 

 

F19

 

 

 

Underarm hold pike

 

 

 

 

0.4

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: пахва та/або кисть, корпус

Положення рук/хват: пахва та/або кисть

Положення ніг: обидві ноги випрямлені в

положенні паралельно пілона з виведенням над головою

Положення тіла: верхня частина тіла у

вертикальному положенні


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

F20

 

 

 

 

Yogini

 

 

 

 

 

0.4

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: пахва, бік корпусу

Положення рук/хват: кісті повністю

виправлені, хват ближньої руки під пахвою, руки тримають ноги за щиколотки

Положення ніг: ноги зігнуті, гомілки

паралельні підлозі або вище чим стегна

Положення тіла: верхня частина тіла у вертикальному положенні, стегна

направлені вниз

 

 

 

 

 

F21

 

 

 

 

 

Allegra passé 2

 

 

 

 

 

 

 

0.5

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисть ближньої руки, внутрішня частина стегна ближньої ноги, дальня рука, бік/задня частина спини

Положення рук/хват: ближня кисть

перехоплює пілон над ближньою ногою, дальня рука випрямлена і тримає

стопу/щиколотку дальньої ноги

Положення ніг: ближня нога повністю випрямлена, дальня нога зігнута назад

Положення тіла: з вигином спини

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

 

 

F22

 

 

 

 

 

Chopsticks

 

 

 

 

 

 

 

0.5

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: пахва, бік корпусу, верхня частина стегна

Положення рук/хват: пахва або біцепс

ближньої руки контактує з пілоном, ближня рука випрямлена. Дальня рука тримає щиколотку ближньої ноги. Кисті не торкаються пілона

Положення ніг: обидві ноги розкриті в шпагаті

Положення тіла: вертикальне

Кут розкриття шпагату: не менше 160°

 

 

 

 

 

F23

 

 

 

 

 

Front split

 

 

 

 

 

 

 

0.5

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: обидві ноги та обидві кисті

Положення рук/хват: базовий або прямий хват

Положення ніг: обидві ноги розкриті в фронтальному шпагаті, стопи торкаються пілона

Положення тіла: верхня частина корпусу (корпус та голова) в положенні

перпендикулярно пілона та паралельно підлозі (під кутом 90°)

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

 

 

F24

 

 

 

 

 

Handspring Split

 

 

 

 

 

 

0.5

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисті, задня частина плеча ближньої руки, внутрішня сторона стегна ближньої ноги

Положення рук: розділене положення рук: передпліччя ближньої руки перехоплює навколо ближню ногу та тримає пілон. Дальня рука тримає пілон над головою

Хват: на вибір.

Положення ніг: ноги випрямлені в шпагаті

Положення тіла: перевернуте

Кут розкриття шпагату: не менше 180°


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

 

 

F25

 

 

 

 

 

 

Hip hold split

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: внутрішня частина стегна ближньої ноги, бік корпусу, задня частина ближньої руки

Положення рук/хват: пахва або біцепс ближньої руки контактують з пілоном.

Ближня рука повністю випрямлена. Дальня рука тримає щиколотку ближньої ноги. Кисті не контактують з пілоном

Положення ніг: ноги випрямлені в фронтальному шпагаті та паралельні підлозі

Положення тіла: горизонтально, обличчям вверх

Кут розкриття шпагату: 180°

 

 

 

 

F26

 

 

 

 

Inside leg hang back split

 

 

 

 

 

0.5

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: ближня нога, бік корпусу,плече

Положення рук/хват: кисті не торкаються пілона, руки повністю випрямлені і

тримають стопу дальньої ноги над головою

Положення ніг: ближня нога захлеснута за пілон, обидві ноги зігнуті

Положення тіла: перевернуте

Кут розкриття шпагату: не менше 160°

 

 

 

 

F27

 

 

 

 

Inverted front split

 

 

 

 

 

0.5

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: обидві ноги та обидві руки, верхня точка задньої ноги, п'ята / щиколотка передньої стопи (необов’язково)

Положення рук/хват: базовий або прямий хват, тримаючи пілон стегнами

Положення ніг: обидві ноги витягнуті в шпагат

Положення тіла: перевернуте

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

 

 

F28

 

 

 

 

 

Inverted split

 

 

 

 

 

 

0.5

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: ближня рука, дальня нога, стопа дальньої ноги

Положення рук: дальня рука зафіксована в положенні на вибір. Кисті не торкаються

пілона

Хват: ліктьовий

Положення ніг: обидві ноги розкриті в шпагаті

Положення тіла: перевернуте

Кут розкриття шпагату: не менше 160°

 

 

 

F29

 

 

 

Lux

 

 

 

 

0.5

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисті, ближня нога, стегна

Положення рук/хват: руки випрямлені в розділеному хваті

Положення ніг: ноги в положенні на вибір, розташовані на тій самій стороні, що і тіло

Положення тіла: вертикальне, верхні

частина тіла – з вигином у спині


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

 

 

F30

 

 

 

 

 

 

Pegasus split facing floor 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: лікоть задньої руки, задня частина плечей / шиї, передпліччя та кість нижньої руки

Положення рук: верхня рука тримає стегно задньої ноги навколо пілона, нижня рука тримається за пілон

Хват: верхня рука знаходиться в ліктьовому хваті, нижня рука знаходиться в хваті

передпліччям

Положення ніг: обидві ноги розкриті в фронтальному шпагаті

Положення тіла: торс обличчям до підлоги

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

F31

 

 

 

Split grip leg through split

 

 

 

 

0.5

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисті рук і ближня нога

Положення рук/хват: розділений хват

Положення ніг: обидві ноги розкриті в шпагаті на вибір

Положення тіла: перевернуте

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

 

 

F32

 

 

 

 

 

Allegra

 

 

 

 

 

 

 

0.6

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисть ближньої руки, внутрішня частина стегна ближньої ноги, дальня рука, бокова/задня частина спини

Положення рук/хват: ближня кисть

перехоплює пілон над ближньою ногою, дальня рука випрямлена і тримає

стопу/щиколотку дальньої ноги

Положення ніг: обидві ноги розкриті в фронтальному шпагаті

Положення тіла: з вигином у спині

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

 

 

F33

 

 

 

 

 

Capezio passé

 

 

 

 

 

 

 

0.6

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: пахва задньої руки, спина, внутрішня частина стегна ближньої ноги

Положення рук/хват: руки не торкаються пілона, однойменна рука випрямлена і тримає стопу/щиколотку задньої ноги,

різнойменна рука тримає передню ногу

Положення ніг: шпагат з випрямленою передньою ногою та зігнутою задньою

Положення тіла: вертикальне

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

 

 

 

F34

 

 

 

 

 

 

Chopstick passé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.6

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: внутрішня частина пахви, частина торсу, стегно ближньої ноги

Положення рук/хват: пахва або біцепс ближньої руки контактують з пілоном.

Ближня рука повністю випрямлена і тримає ногу або щиколотку протилежної ноги.

Дальня рука тримає щиколотку ближньої ноги. Кисті не торкаються пілона

Положення ніг: шпагат з випрямленою

передньою ногою та зігнутою задньою, лінія ніг – паралельна підлозі

Положення тіла: вертикальне

Кут розкриття шпагату: не менше 180°


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

F35

 

 

 

 

Cocoon

 

 

 

 

 

 

0.6

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: підколінка, стегно, корпус

Положення рук/хват: руки випрямлені над головою у положенні кільця і тримають

задню ногу

Положення ніг: шпагат з висом під коліном на передню ногу, задня нога випрямлена

Положення тіла: перевернуте, з вигином у спині

Кут розкриття шпагату: не менше 160°

 

 

 

 

 

 

F36

 

 

 

 

 

Handstand hip hold split

 

 

 

 

 

 

 

 

0.6

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: бік корпусу, дальня щиколотка, задня частина плеча ближньої руки

Положення рук/хват: руки випрямлені,

кисть ближньої руки тримає ближню ногу на рівні гомілки (між коліном та щиколоткою). Дальня рука спирається на підлогу.

Положення ніг: ноги випрямлені в шпагаті. Ближня стопа торкається підлоги

Положення тіла: стійка на одній руці з вигином у спині

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

 

 

 

F37

 

 

 

 

 

Handstand vertical split

 

 

 

 

 

 

 

 

0.6

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: спина, одна нога, одне плече (необов’язково), сідниці

Положення рук/хват: лише одна рука торкається підлоги, інша тримає щиколотку передньої ноги, рука з упором в підлогу

повністю випрямлена

Положення ніг: обидві ноги розкриті в вертикальному шпагаті

Положення тіла: перевернута стійка з прямою спиною(стегна над головою та плечами по прямій лінії)

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

 

F38

 

 

 

 

Yogini

 

 

 

 

 

0.6

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: пахва, бік корпусу

Положення рук/хват: підпахвовий. Руки тримають ноги за коліна

Положення ніг: ноги випрямлені, ноги витягнуті над головою

Положення тіла: верхня частина тіла у

вертикальному положенні, стегна направлені вниз

 

 

 

 

 

F39

 

 

 

 

 

Inverted front split

 

 

 

 

 

 

0.6

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: обидві ноги та кисті

Положення рук/хват: базовий або прямий хват

Положення ніг: обидві ноги розкриті в шпагаті

Положення тіла: перевернуте, верхня частина корпусу в положенні

перпендикулярно пілону та паралельно підлозі (під кутом 90°), обличчям вниз

Кут розкриття шпагату: не менше 180°


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

 

F40

 

 

 

 

 

One hand flying split

 

 

 

 

 

 

0.6

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисть, стопа протилежної ноги

Положення рук: ближня рука випрямлена та тримає пілон. Кисть дальньої руки тримає

стопу протилежної ноги.

Положення ніг: шпагат / королівський шпагат; передня нога не контактує с

пілоном, обидві ноги випрямлені.

Положення тіла: вертикальне, розвернене від пілона

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

 

 

F41

 

 

 

 

 

Eagle 1

 

 

 

 

 

 

0.6

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: передня нога, бік корпусу, задня частина плеча

Положення рук/хват: обидві руки зігнуті і не торкаються пілону, руки тримають задню ногу за щиколотку або стопу

Положення ніг: передня нога захлеснута на пілон, задня нога та стопа повинні бути

витягнуті над головою або у положення

«кільце»

Положення тіла: вертикальне

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

 

 

F42

 

 

 

 

 

Brass Monkey Split

 

 

 

 

 

 

0.7

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: ближня пахва та кисть, лікоть дальньої руки

Положення рук/хват: дальня рука не торкається пілона і тримає протилежну ногу

Хват: флажковий

Положення ніг: обидві ноги випрямлені в шпагаті та паралельні пілону

Положення тіла: перевернуте

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

 

F43

 

 

 

 

Back split to pole ring position

 

 

 

 

 

0.7

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: обидві ноги та кисті

Положення рук/хват: базовий або прямий хват

Положення ніг: шпагат з випрямленою

передньою ногою, зігнутою задньою, нога повинна доторкнутися до голови

Положення тіла: з вигином у спині

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

 

F44

 

 

 

 

Bird of paradise inverted

 

 

 

 

 

0.7

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: стегно, бік корпусу, спина, задня частина шиї, дальня рука, згин ліктя, задня частина плеча

Положення рук/хват: обидві руки зігнуті та зціплені за головою

Положення ніг: обидві ноги розкриті в діагональному шпагаті

Положення тіла: перевернуте

Кут розкриття шпагату: не менше 180°


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

 

F45

 

 

 

 

 

Capezio split

 

 

 

 

 

 

 

0.7

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: пахва задньої руки, спина, внутрішня частина стегна ближньої ноги

Положення рук/хват: кисті не торкаються

пілона, внутрішня рука випрямлена і тримає задню ногу за щиколотку/стопу, зовнішня рука тримає передню ногу

Положення ніг: обидві ноги розкриті в шпагаті

Положення тіла: вертикальне

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

 

 

F46

 

 

 

 

 

Chopsticks

 

 

 

 

 

 

 

0.7

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: пахва, бік корпусу, верхня частина стегна

Положення рук/хват: пахва або біцепс внутрішньої руки контактують з пілоном. Ближня рука повністю випрямлена. Дальня рука тримає щиколотку ближньої ноги. Кисті не торкаються пілона

Положення ніг: обидві ноги розкриті в шпагаті та паралельні підлозі

Положення тіла: вертикальне

Кут розкриття шпагату: 180°

 

 

 

 

F47

 

 

 

 

Dragon tail split

 

 

 

 

 

0.7

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисті, бік корпусу, верхня частина стегна

Положення рук/хват: ближня рука повністю випрямлена і контактує с пілоном, дальня рука тримає пілон за спиною

Положення ніг: ноги випрямлені в

поздовжньому шпагаті та паралельно підлозі

Положення тіла: перевернуте

Кут розкриття шпагату: 180°

 

 

 

 

 

F48

 

 

 

 

Elbow Bracket Split 1

 

 

 

 

 

 

0.7

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: згин ліктя однієї руки, кисть іншої руки

Положення рук: верхня рука тримає пілон під ліктем і тримає верхню ногу. Нижня рука

повністю випрямлена і тримає пілон.

Хват: ліктьовий.

Положення ніг: ноги випрямлені в шпагаті

Положення тіла: вертикальне, обличчям до пілона

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

 

 

F49

 

 

 

 

Elbow hold frontal split

 

 

 

 

 

 

0.7

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: плече, шия, лікоть

Положення рук/хват: руки не контактують з пілоном, ліктьових хват протилежною рукою, яка тримає щиколотку дальньої ноги, вільна рука знаходиться у зафіксованому положенні за вибором та не контактує з пілоном

Положення ніг: ноги випрямлені в фронтальному шпагаті

Положення тіла: вертикальне

Кут розкриття шпагату: не менше 180°


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

 

 

F50

 

 

 

 

 

 

Forearm grip leg through split

 

 

 

 

 

 

 

 

0.7

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кість верхньої руки, рука та передпліччя нижньої руки, стегно ближньої ноги, грудна клітка (необов'язково)

Хват: верхня кість - прямий хват, нижня рука – передпліччя

Положення рук: обидві руки зігнуті, дальня рука обертається навколо ближньої ноги і тримається за пілон над ближньою ногою

Положення ніг: ноги випрямлені в

діагональному шпагаті і під кутом 45° від пілона

Положення тіла: перевернуте

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

 

F51

 

 

 

 

Hip hold split elbow grip

 

 

 

 

 

0.7

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: ближнє стегно, корпус/спина, нижня рука/лікоть. Верхня рука не торкається пілона

Положення рук/хват: Обидві руки зігнуті, кисті зціплені за ближньою ногою та спиною

Положення ніг: ноги випрямлені в горизонтальному шпагаті

Положення тіла: перевернуте

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

 

 

 

 

F52

 

 

 

 

 

 

 

Hip hold split passé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.7

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: стегно ближньої ноги, бік корпусу, задня частина ближньої руки

Положення рук/хват: пахва або біцепс

ближньої руки торкаються пілона. Ближня рука повністю випрямлена і тримає стопу або щиколотку протилежної ноги. Дальня рука тримає щиколотку ближньої ноги. Кисті не торкаються пілона

Положення ніг: фронтальний шпагат з

випрямленою передньою ногою, паралельно підлозі, задня нога зігнута

Положення тіла: горизонтальне, обличчям вверх

Кут розкриття шпагату: 180°

 

 

 

 

 

F53

 

 

 

 

Inside leg hang back split

 

 

 

 

 

 

 

0.7

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: ближня нога, бік корпусу, одна рука

Положення рук/хват: кисті не торкаються пілона, обидві руки повністю випрямлені в

позиції кільця і тримають стопу дальньої ноги над головою

Положення ніг: обидві ноги зігнуті, стопа задньої ноги витягується за голову

Положення тіла: перевернуте

Кут розкриття шпагату: не менше 180°


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

 

F54

 

 

 

 

 

Inverted split

 

 

 

 

 

 

 

0.7

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: обидві ноги, обидві стопи (необов’язково), ближня рука, задня частина плеча ближньої руки

Положення рук/хват: дальня рука зафіксована в положенні на вибір. Кисті не торкаються

пілона. Ближня рука перехоплює пілон та ногу

Положення ніг: обидві ноги розкриті в шпагаті по пілону

Положення тіла: перевернуте

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

 

F55

 

 

 

 

Oversplit on pole

 

 

 

 

 

0.7

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: стопи, сідниці, задня нога, обидві руки

Положення рук/хват: базовий або прямий хват

Положення ніг: шпагат із зігнутою передньою ногою, задня нога повністю випрямлена

Положення тіла: перевернуте, з прогином у спині

Кут розкриття шпагату: не менше 190°

 

 

 

 

 

F56

 

 

 

 

 

Pegasus split facing upwards

 

 

 

 

 

 

 

0.7

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: нижня частина передпліччя, нижня частина кисті, шия, плечі, верхня

частина ліктя

Положення рук/хват: рука, яка тримає верхню ногу - у ліктьовому хваті, нижня рука тримає

пілон бейсбольним хватом

Положення ніг: обидві ноги розкриті в діагональному шпагаті

Положення тіла: верхня частина корпусу направлена вгору

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

 

F57

 

 

 

 

Split grip leg through frontal split

 

 

 

 

 

0.7

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисті рук та стегно ближньої ноги

Положення рук/хват: розділений

Положення ніг: обидві ноги випрямлені в шпагаті

Положення тіла: верхня частина тіла (корпус та голова) паралельна підлозі

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

 

 

F58

 

 

 

 

 

Superman V

 

 

 

 

 

 

 

0.7

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: стегна, одна рука

Положення рук/хват: обидві руки

випрямлені, однойменна кисть тримає однойменну ногу на рівні підборіддя (між щиколоткою та коліном), руки не торкаються пілона

Положення ніг: задня нога повністю випрямлена, інша – в passé

Положення тіла: вертикальне у V-подібній

формі


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

F59

 

 

 

 

Underarm hold split

 

 

 

 

 

0.7

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: пахва ближньої руки, щиколотки на пілоні (не зводи стоп)

Положення рук: кисті не торкаються пілона. Руки випрямлені.

Хват: підпахвовий

Положення ніг: ноги повністю розкриті

Положення тіла: верхня частина тіла(корпус та голова) має бути під кутом 90° від пілона,

грудна клітка розвернута вгору

 

 

 

 

 

F60

 

 

 

 

Bird of paradise upright

 

 

 

 

 

 

0.8

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: згин дальнього ліктя, стегно передньої ноги, бік корпусу, спина, задня частина шиї, задня частина зовнішнього

плеча

Положення рук/хват: обидві руки зігнуті та зціплені за головою

Положення ніг: обидві ноги випрямлені в діагональному шпагаті

Положення тіла: вертикальне

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

 

 

 

F61

 

 

 

 

 

 

Cobra

 

 

 

 

 

 

 

 

0.8

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: обидві кисті, коліно і гомілка верхньої ноги, стегно нижньої ноги

Оложення рук/хват: руки повністю розширені за допомогою широкого

хвату. Верхня кисть хватає пілон над тією ногою на рівні гомілки. Нижня кисть

обхвачує пілон нижче нижньої ноги на рівні стегна.

Положення ніг: ноги повністю розширені

Положення тіла: прогин в спині

 

 

 

 

 

F62

 

 

 

 

 

Cocoon

 

 

 

 

 

 

 

0.8

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: підколінка, стегно, корпус

Положення рук/хват: руки повністю

випрямлені в положенні кільця і тримають задню ногу над головою

Положення ніг: шпагат з висом під коліном на передню ногу, задня нога повністю

випрямлена

Положення тіла: перевернуте, з вигином у спині

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

 

F63

 

 

 

 

Dragon tail fang

 

 

 

 

 

0.8

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисті рук

Положення рук/хват: ближня рука повністю випрямлена та контактує з пілоном, дальня рука тримає пілон за спиною

Положення ніг: положення «fang» із зігнутими позаду ногами, пальці ніг торкаються плеча або маківки

Положення тіла: перевернуте


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

 

 

F64

 

 

 

 

 

 

Floor K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.8

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: одна кисть та одна ступня

Положення рук/хват: обидві руки

випрямлені, ближня кисть торкається пілона, задня частина руки торкається ближньої ноги. Кисть дальньої руки

спирається на підлогу.

Положення ніг: обидві ноги розкриті в шпагаті

Положення тіла: стійка на одній руці

Кут розкриття шпагату: не менше 160°

Початкове положення: з підлоги

Будь ласка, див. словник спеціальних термінів: Початкова позиція з підлоги

 

 

 

 

 

F65

 

 

 

 

 

Floor balance split

 

 

 

 

 

 

0.8

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: звід стопи

Положення рук: кисть нижньої руки спирається в підлогу і рука повністю виправлена, верхня рука тримає однойменну ногу

Положення ніг: ноги випрямлені в шпагаті в пряму лінію, лише одна стопа торкається

пілона. Ноги паралельні підлозі.

Положення тіла: корпус знаходиться під кутом 90 ° від пілона

Кут розкриття шпагату: 180°

 

 

 

 

 

 

F66

 

 

 

 

 

 

Iguana elbow hold split no hands

 

 

 

 

 

 

 

 

0.8

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: задня частина плеча, рука, лікоть внутрішньої руки, шия

(необов'язково), спина, сідниці, стегно задньої ноги

Положення рук: одна рука тримає пілон за тілом у лікті. Інша рука повністю розтягнута і тримає задню ногу на рівні гомілки (між коліном і щиколоткою)

Хват: ліктьовий

Положення ніг: обидві ноги повністю розкриті в шпагаті, горизонтально

Положення тіла: перевернуте

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

 

 

F67

 

 

 

 

 

Machine gun

 

 

 

 

 

 

 

0.8

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: одна кисть, бік корпусу, одне стегно

Положення рук: : обидві руки зігнуті, одна рука тримає пілон, інша тримає за щиколотку або гомілку ноги, випрямленої вперед

Хват: на вибір

Положення ніг: обидві ноги розкриті в шпагаті, в пряму лінію

Положення тіла: паралельно підлозі

Кут розкриття шпагату: не менше 180°


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

 

F68

 

 

 

 

 

Russian split

 

 

 

 

 

 

 

0.8

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: стопа однієї ноги, обидві кисті

Положення рук/хват: прямий або базовий хват

Положення ніг: обидві ноги розкриті в шпагаті. Нога, що стоїть на пілоні –

паралельна підлозі, жодних відхилень.

Положення тіла: горизонтальне, обличчям вгору.

Кут розкриття шпагату: не менше 160°

 

 

 

 

 

F69

 

 

 

 

 

Russian split elbow lock

 

 

 

 

 

 

 

0.8

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: лікоть ближньої руки та ступня однієї ноги

Положення рук/хват: обидві руки зігнуті і кисті зціплені, лише верхня рука торкається пілона

Хват: ліктьовий

Положення ніг: обидві ноги повністю

витягнуті, кут шпагату 45° відносно підлоги

Положення тіла: перевернуте, тіло в положенні 45° відносно підлоги

Кут розкриття шпагату: 180°

 

 

 

 

 

 

F70

 

 

 

 

 

 

Twisted Floor K

 

 

 

 

 

 

 

 

0.8

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисть та стопа протилежної ноги

Положення рук: руки випрямлені, кисть контактує з пілоном, інша рука спирається на підлогу.

Хват: базовий або прямий

Положення ніг: ноги випрямлені в шпагаті

Положення тіла: стійка на одній руці, обличчям до пілону

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

Початкове положення: з підлоги

Будь ласка, див. словник спеціальних термінів: Початкова позиція з підлоги

 

 

 

 

 

 

 

F71

 

 

 

 

 

 

 

Vertical jade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.8

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисть дальньої руки, пахва ближньої руки, сідниці, дальня нога, стопа дальньої ноги

Положення рук: дальня рука тримає навколо верхньої протилежної стопи,

ближня рука навколо пілона та ноги, пахва торкається пілона

Хват: ближня рука – під пахвовий; дальня – базовий або прямий хват

Положення ніг: обидві ноги випрямлені в фронтальному шпагаті, стопа нижньої ноги тримається за пілон. Передня нога - ближня нога, задня нога - дальня нога.

Положення тіла: вертикальне

Кут розкриття шпагату: не менше 180°


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

 

F72

 

 

 

 

 

Eagle 2

 

 

 

 

 

 

 

0.9

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: передня нога, бічна частина корпуса, задня частина плеча

Положення рук/хват: кисті не контактують з пілоном, руки повністю розширені, а кисті тримають стопу / щиколотку задньої ноги

Положення ніг: передня нога охоплює

пілон, задню ногу і стопу слід розтягнути над головою або у положенні кільця

Положення тіла: вертикальне

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

 

 

F73

 

 

 

 

Back elbow vertical split

 

 

 

 

 

 

 

0.9

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: шия, верхня частина спини і один лікоть

Положення рук/хват: захват пілона під

ліктем із-за спини, протилежна рука тримає протилежну ногу

Хват: ліктьовий

Положення ніг: обидві ноги розкриті в шпагаті та паралельні пілону

Положення тіла: перевернуте

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

 

 

F74

 

 

 

 

 

Back split

 

 

 

 

 

 

0.9

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: обидві руки, поверхні обох ніг

Положення рук: обидві руки тримаються за пілон за ногами

Хват: розділений

Положення ніг: обидві ноги розкриті в шпагаті

Положення тіла: верхня частина тіла з вигином у спині

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

 

F75

 

 

 

 

Back split overhead hold on pole

 

 

 

 

 

0.9

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: обидві руки, обидві ноги

Положення рук/хват: обидві руки

випрямлені над головою, тримаючи пілон на рівні щиколотки/гомілки

Положення ніг: обидві ноги розкриті в шпагаті

Положення тіла: вертикальне з вигином у спині

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

 

F76

 

 

 

 

Dragon tail back bend 1

 

 

 

 

 

 

0.9

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: обидві руки

Положення рук/хват: ближня рука

випрямлена і контактує з пілоном, дальня рука тримає пілон за спиною

Положення ніг: обидві ноги випрямлені, розведені, та паралельні підлозі та одна одній

Положення тіла: перевернуте, стегна

паралельні підлозі


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

 

F77

 

 

 

 

Elbow Grip Horizontal Back Bend

 

 

 

 

 

 

0.9

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: руки, поперек, задня частина голови.

Положення рук: верхня рука в підпахвовому хваті, кисть тримає верхню ногу; нижня рука захлеснута на пілон під ліктем. Кисті не торкаються пілона.

Хват: підпахвовий (верхня рука) та ліктьовий (нижня рука)

Положення ніг: ноги випрямлені

Положення тіла: тіло огорнене навколо

пілона з вигином у спині.

 

 

 

 

 

F78

 

 

 

 

Elbow hold split

 

 

 

 

 

 

 

0.9

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: шия, верхня частина спини, лікоть верхньої руки

Положення рук: верхня рука в ліктьовому хваті, інша рука тримає щиколотку

протилежної ноги за пілоном

Хват: ліктьовий

Положення ніг: обидві ноги випрямлені в шпагаті і паралельні підлозі

Положення тіла: паралельно підлозі

Кут розкриття шпагату: 180°

 

 

 

 

 

 

 

F79

 

 

 

 

 

 

 

Floor K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисть та звід стопи

Положення рук/хват: руки випрямлені, кисть ближньої руки торкається пілона, задня частину руки торкається ближньої ноги. Кисть дальньої руки опирається в підлогу

Положення ніг: обидві ноги розкриті в шпагаті

Положення тіла: перевернута стійка на одній руці

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

Початкове положення: з підлоги

Будь ласка, див. словник спеціальних

термінів: Початкова позиція з підлоги

 

 

 

 

 

F80

 

 

 

 

 

Flying K

 

 

 

 

 

 

 

0.9

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: внутрішня рука, внутрішня стопа

Положення рук/хват: обидві руки

випрямлені, одна кисть тримає пілон, інша - фіксоване положення за вибором, без контакту з пілоном

Положення ніг: обидві ноги розкриті в шпагаті

Положення тіла: вниз по діагоналі

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

 

F81

 

 

 

 

Half back split on pole

 

 

 

 

 

0.9

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: обидві руки, задня нога клубова кістка, стегно нижньої ноги

Положення рук/хват: обидві руки

випрямлені і тримають пілон над головою на рівні щиколотки

Положення ніг: задня нога випрямлена, нижня нога в положенні passé

Положення тіла: вертикальне

Кут розкриття шпагату: не менше 180°


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

F82

 

 

 

Handspring split on pole

 

 

 

 

 

0.9

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: одна стопа, обидві кисті

Положення рук/хват: хват на вибір, руки повністю випрямлені

Положення ніг: ноги розкриті в шпагаті, лінія ніг паралельна підлозі, весь звід стопи

повинен бути на пілоні

Положення тіла: перевернуте

Кут розкриття шпагату: 180°

 

 

 

 

 

 

F83

 

 

 

 

 

 

Pegasus split facing floor 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: стегно задньої ноги, лікоть задньої руки, задня частина плечей / шиї,

передпліччя і кисть нижньої руки

Положення рук: верхня рука тримає стегно задньої ноги навколо пілона, нижня рука тримається на пілоні

Хват: верхня рука знаходиться в ліктьовому хваті, нижня рука знаходиться - передпліччя

Положення ніг: обидві ноги випрямлені в фронтальному шпагаті

Положення тіла: корпус обличчям до підлоги

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

 

 

F84

 

 

 

 

Rainbow Marchenko back bend scissor

 

 

 

 

 

 

 

0.9

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: пахва, кисть ближньої руки, бік корпусу, стегна

Положення рук: ближня рука у флажковому хваті, дальня рука випрямлена та тримає ближню ногу за щиколотку/гомілка

Хват: флажковий

Положення ніг: обидві ноги випрямлені на тій самій стороні, що й тіло

Положення тіла: перевернуте, спина

вигнута, грудна клітка направлена вниз

 

 

 

 

 

F85

 

 

 

 

 

Underarm grip chopsticks

 

 

 

 

 

 

0.9

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: пахва, задня частина стегна ближньої ноги

Положення рук/хват: пахва або біцепс

ближньої руки контактує з пілоном, ближня рука випрямлена. Дальня рука тримає щиколотку/гомілка ближньої ноги. Кисті не торкаються пілона

Положення ніг: обидві ноги розкриті в шпагаті, паралельно підлозі

Положення тіла: вертикальне

Кут розкриття шпагату:180°

 

 

 

 

F86

 

 

 

 

Russian split horizontal

 

 

 

 

 

0.9

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: звід стопи, обидві кисті

Положення рук/хват: прямий або базовий хват

Положення ніг: обидві ноги розкриті в

шпагаті. Задня нога паралельна підлозі, без відхилень

Положення тіла: паралельно підлозі, з 20° відхиленням

Кут розкриття шпагату: не менше 180°


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

 

 

F87

 

 

 

 

 

 

Vertical Split

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисті, передпліччя нижньої руки, зовнішня частина голені нижньої ноги, верхня частина стопи нижньої ноги (не звід стопи)

Положення рук: верхня рука випрямлена, нижня частина передпліччя перехоплює нижню ногу за коліном та тримає пілон.

Хват: широкий базовий

Положення ніг: ноги випрямлені та паралельні пілону; верхня нога не торкається пілона

Положення тіла: перевернуте

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

 

 

 

F88

 

 

 

 

 

 

Vertical Split Passé

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: внутрішня частина обох рук, задня частина шиї, плечі

Положення рук: кисть верхньої руки тримає протилежну стопу, нижня рука тримає

протилежну нижню стопу. Обидві руки огорнені навколо пілона.

Хват: верхня рука в ліктьовому хваті

Положення ніг: ноги в шпагаті. Верхня нога зігнута в «passé», нижня нога випрямлена.

Положення тіла: верхня частина тіла паралельна підлозі, грудна клітка направлена вниз.

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

 

 

 

 

F89

 

 

 

 

 

 

 

Wenson split

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: одна кисть

Положення рук/хват: кисть однієї руки опирається в підлогу, рука випрямлена,

верхня рука зігнута і кисть торкається пілону

Положення ніг: обидві ноги розкриті в шпагаті, лінія шпагату паралельна підлозі.

Верхня нога повинна підтримуватися

верхньою частиною трицепсу / плеча руки на одній стороні. Нога не повинна контактувати з пілоном.

Положення тіла: перевернута стійка на руці

Кут розкриття шпагату: 180°

Початкове положення: з підлоги

Будь ласка, див. словник спеціальних термінів: Початкова позиція з підлоги

 

 

 

 

 

F90

 

 

 

 

 

Bui bend

 

 

 

 

 

 

1.0

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: одна кисть, протилежна рука, талія

Положення рук/хват: внутрішня рука

повністю натягнута і тримає таку ж ногу.

Зовнішня рука зігнута і тримає пілон на / над головою.

Положення ніг: обидві ноги повністю натягнуті і горизонтальні

Положення тіла: перевернуте, стегна

паралельні до підлоги


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

 

F91

 

 

 

 

Dragon tail back bend 2

 

 

 

 

 

 

1.0

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: зовнішня кисть,

передпліччя внутрішньої руки, внутрішня частина плеча, корпус, шия (необов’язково)

Положення рук/хват: ближня рука зігнута і передпліччя контактує з пілоном, дальня рука тримає пілон за спиною

Положення ніг: обидві ноги випрямлені,

зімкнуті, та паралельні підлозі та одна одній

Положення тіла: перевернуте, стегна

паралельні підлозі

 

 

 

 

 

 

F92

 

 

 

 

 

 

Elbow bracket split 2

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: одна кисть, грудна клітка, одна рука, одна стопа (необов'язково)

Положення рук: верхня рука тримає верхню ногу на рівні щиколотки / гомілки над

головою. Нижня рука повністю витягнута і тримає пілон.

Хват: стрічковий (верхня рука)

Положення ніг: обидві ноги розкриті в фронтальному шпагаті

Положення тіла: вертикальне, обличчям до пілону

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

 

 

 

 

F93

 

 

 

 

 

 

 

Floor based Marchenko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: пахва ближньої руки, бік корпусу, задня частина стегна

Положення рук/хват: обидві руки

випрямлені, ближня рука опирається в

підлогу у під пахвовому хваті, дальня рука тримає ближню ногу за гомілку/щиколотку

Хват: підпахвовий

Положення ніг: обидві ноги розкриті в шпагаті

Положення тіла: перевернута стійка, грудна клітка направлена вниз

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

Початкове положення: з підлоги

Будь ласка, див. словник спеціальних термінів: Початкова позиція з підлоги

 

 

 

 

 

F94

 

 

 

 

 

Crossbow

 

 

 

 

 

 

1.0

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: обидві щиколотки, задня частина плечей (не шия)

Положення рук/хват: обидві руки

випрямлені і відкриті, кисті не торкаються пілона

Положення ніг: обидві ноги в розведеному положенні, тримаючись щиколотками за

пілон (не зводом стоп)

Положення тіла: корпус в положенні

перпендикулярно до пілона (під кутом 90°)


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

F95

 

 

 

 

Low back crossbow

 

 

 

 

 

1.0

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: зводи обох стоп, поперек/сідниці

Положення рук/хват: обидві руки

випрямлені та відкриті, кисті не торкаються пілона

Положення ніг: обидві ноги розкритому положенні

Положення тіла: корпус в положенні

перпендикулярно до пілона (під кутом 90°)

 

 

 

 

 

F96

 

 

 

 

Rainbow Marchenko back bent pencil

 

 

 

 

 

 

1.0

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: пахва та кисть ближньої руки, бік корпусу, стегна

Положення рук: ближня рука у флажковому хваті, дальня рука випрямлена і тримає ногу за гомілку/щиколотку

Хват: флажковий

Положення ніг: обидві ноги випрямлені і паралельні підлозі

Положення тіла: перевернуте, грудна клітка

направлена вниз

 

 

 

 

 

F97

 

 

 

 

 

Rainbow Marchenko split

 

 

 

 

 

 

1.0

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: пахва та кисть ближньої руки, бік корпусу, задня частина стегна

Положення рук: ближня рука у флажковому хваті, дальня рука випрямлена і тримає щиколотку/гомілка

Хват: флажковий

Положення ніг: обидві ноги розкриті в шпагаті, паралельно підлозі

Положення тіла: перевернуте, грудна клітка направлена вниз

Кут розкриття шпагату: 180°

 

 

 

 

F98

 

 

 

 

Russian split horizontal

 

 

 

 

 

1.0

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: одна стопа, кисті рук

Положення рук/хват: базовий або прямий хват

Положення ніг: розкриті в шпагаті, передня нога контактує з пілоном, паралельна

підлозі, відхилення не припустиме

Положення тіла: паралельно підлозі, відхилення не припустиме

Кут розкриття шпагату: 180°

 

 

 

F99

 

 

 

Superman crescent attitude

 

 

 

 

1.0

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: стегна, гомілка

Положення рук/хват: руки витягнуті над головою, кисті тримають верхню стопу

Положення ніг: обидві ноги зігнуті під кутом

Положення тіла: вертикальне, верхня частина тіла з вигином у спині


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

 

F100

 

 

 

 

 

Vertical Marchenko Split

 

 

 

 

 

 

1.0

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: внутрішня частина стопи та гомілка ближньої ноги, спина, сідниці (на вибір), лікоть ближньої руки

Положення рук: дальня рука випрямлена та тримає дальню ногу

Хват: ближня рука в ліктьовому хваті.

Положення ніг: обидві ноги випрямлені в шпагаті.

Положення тіла: обернене навколо пілона

Кут розкриття шпагату: не менше 180°

 

 

 

 

F101

 

 

 

 

Vertical split no hands

 

 

 

 

 

1.0

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: ближня нога, внутрішня частина стопи ближньої ноги, стегна

/сідниці, стопа та гомілка дальньої ноги

Положення рук/хват: руки в положенні на вибір без контакту з пілоном

Положення ніг: ноги випрямлені в шпагаті.

Положення тіла: тіло в положенні

перпендикулярно пілону (під кутом 90°)

Кут розкриття шпагату: не менше 180°


СИЛОВІ ЕЛЕМЕНТИ

Код

Найменування

Елемент

Тех.

вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

S1

 

 

 

Basic invert no hands

 

 

 

 

0.1

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: обидві ноги в повний зріст, корпус (необов’язково)

Положення рук/хват: зафіксована позиція за вибором, кисті не торкаються пілона

Положення ніг: ноги випрямлені і тримаються за пілон

Положення тіла: перевернуте

 

 

 

 

S2

 

 

 

Inverted Straddle

 

 

 

 

 

0.1

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисті рук, ближня рука, корпус, стегно

Положення рук: обидві руки випрямлені і тримаються за пілон

Хват: базовий

Положення ніг: обидві ноги випрямлені і розведені в сторони

Положення тіла: перевернуте

 

 

 

 

 

S3

 

 

 

 

 

Elbow grip seat

 

 

 

 

 

 

0.1

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: згин внутрішньої руки,

задня частина коліна внутрішньої ноги, бік стегон, сідниці

Положення рук/хват: внутрішня рука в ліктьовім хваті, зовнішня рука в

зафіксованому положенні на вибір

Положення ніг: внутрішня нога зігнута в виді крючка, зовнішня нога повністю

натягнута, обидві ноги розташовані на одній

стороні пілону

 

 

 

 

 

S4

 

 

 

 

 

Stargazer

 

 

 

 

 

 

0.1

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: згин коліна / ікри верхньої ноги, верх стопи, гомілка та коліно нижньої ноги, стегна (необов'язково).

Положення рук/хват: одна кисть тримає протилежну ногу (яка обернена навколо пілону) в будь-якій точці, інша рука

знаходиться у зафіксованому положенні за вибором. Кисті не контактують з пілоном

Положення ніг: одна нога зігнута навколо пілона і перетинається перед іншою ногою

Положення тіла: вигин спини

 

 

 

 

 

S5

 

 

 

 

 

Outside knee hook, passé

 

 

 

 

 

 

 

0.1

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисть ближньої руки, верхня частина стегна, згин коліна

протилежної/дальньої ноги

Положення рук/хват: ближня рука

випрямлена та відштовхується від пілона, дальня рука у зафіксованому положенні на вибір

Положення ніг: передня нога захлеснута на пілон в passé, задня нога випрямлена назад

Положення тіла: перевернуте з кутом відхилення від пілона


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

S6

 

 

 

Pole hug Pencil

 

 

 

 

0.1

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: обидві ліктя, корпус

Положення рук: руки охоплюють пілон на згині ліктів

Хват: ліктьовий

Положення ніг: : обидві ноги випрямлені і зведені разом

Положення тіла: вертикальне

 

 

 

S7

 

 

 

Split grip cradle Tuck

 

 

 

 

0.1

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисті рук, стегна, верхня частина стегон

Положення рук/хват: розділений хват

Положення ніг: згруповане

Положення тіла: тіло в положенні

перпендикулярно пілону та паралельно

підлозі

 

 

 

 

S8

 

 

 

 

Basic brass monkey

 

 

 

 

 

0.2

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисті рук, передпліччя дальньої руки (на вибір), пахва ближньої руки, бік корпусу, коліно ближньої ноги та задня частина стегна

Положення рук/хват: флажковий хват

Положення ніг: положення «fang», ближня нога зачеплена за пілон

Положення тіла: перевернуте

 

 

 

S9

 

 

 

Butterfly split grip

 

 

 

 

0.2

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисті рук, одна нога, корпус на вибір)

Положення рук/хват: розділений хват

Положення ніг: обидві ноги зігнуті, одна нога зачеплена за пілон

Положення тіла: перевернуте

 

 

 

 

S10

 

 

 

 

Cupid

 

 

 

 

 

0.2

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: коліно ближньої ноги, стопа дальньої ноги

Положення рук/хват: руки зафіксовані в

положенні на вибір та не торкаються пілона

Положення ніг: ближня нога захлеснута за пілон під коліном, дальня нога випрямлена, звід стопи стоїть на пілоні

Положення тіла: вертикальне, діагонально

пілону

 

 

 

 

 

S11

 

 

 

 

 

Elbow hold hang

 

 

 

 

 

 

 

0.2

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: бік корпусу, згин ліктя

Положення рук: внутрішня рука

знаходиться в ліктьовому хваті, зовнішня рука знаходиться у закритому

зафіксованому положенні на вибір. Руки не контактують з пілоном

Хват: ліктьовий хват

Положення ніг: обидві ноги перебувають у зафіксованому положенні за вибором, без контакту з пілоном

Положення тіла: вертикальне


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

 

S12

 

 

 

 

Extended brass monkey

 

 

 

 

 

 

0.2

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: ближня кисть, дальня кисть (необов'язково). Згин коліна, ікри, спини та бік стегна ближньої ноги.

Положення рук/хват: обидві руки виправлені

Положення ніг: ближня нога захлеснута за пілон, дальня нога випрямлена в

зафіксованому положенні на вибір

Положення тіла: перевернуте, плечі

відштовхуються від пілону

 

 

 

 

 

S13

 

 

 

 

Inside leg hang flatline

 

 

 

 

 

 

0.2

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисть ближньої руки, бік корпусу, ближня нога

Положення рук/хват: ближня рука

випрямлена, відштовхується від пілона, дальня рука в зафіксованому положенні на вибір і не торкається пілона

Положення ніг: ближня нога зачеплена за пілон під коліном, дальня нога виправлена та паралельна підлозі

Положення тіла: паралельно підлозі

 

 

 

 

S14

 

 

 

 

Layback crossed knee release

 

 

 

 

 

0.2

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: стегна, гомілка однієї ноги, сідниці

Положення рук/хват: руки у зафіксованому положенні на вибір та не торкаються пілона

Положення ніг: одна нога випрямлена, інша нога огинає пілон і перетинає

попереду випрямлену ногу

Положення тіла: перевернуте з вигином назад

 

 

 

 

S15

 

 

 

 

Outside knee hang back passé

 

 

 

 

 

0.2

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: дальня нога, бік корпусу, задня частина ближньої руки, плече, пахва (необов’язково)

Положення рук/хват: руки у зафіксованому положенні на вибір та не торкаються пілона

Положення ніг: дальня нога зачеплена за пілон у висі, ближня нога випрямлена і

паралельна підлозі

Положення тіла: перевернуте

 

 

 

S16

 

 

 

Pole straddle split grip

 

 

 

 

0.2

Утримання положення: не менше 2секунд

Точки контакту: кисті рук

Положення рук: обидві руки випрямлені

Хват: розділений

Положення ніг: обидві ноги випрямлені і розведені(у відповідності до стегон або вище)

Положення тіла: вертикальне

 

 

 

 

S17

 

 

 

 

Basic superman

 

 

 

 

 

0.3

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: внутрішні частини стегон, одна кисть

Положення рук/хват: руки випрямлені, лише одна рука тримає пілон

Положення ніг: ноги випрямлені та зведені разом

Положення тіла: стегна та ноги паралельні підлозі


Код

Найменування

Елемент

Тех.

вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

S18

 

 

 

 

Butterfly extention

 

 

 

 

 

0.3

 

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисті рук та одна п’ятка

Положення рук: обидві руки випрямлені

Хват: хват/позиція за вибором

Положення ніг: ноги в положенні шпагату

Положення тіла: перевернуте

 

 

 

 

S19

 

 

 

Flag grip side attitude

 

 

 

 

 

0.3

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: обидві руки, обидві кисті і передня частина грудної клітини

Положення рук/хват: флажковий хват

Положення ніг: обидві ноги зігнуті під кутом

Положення тіла: вся верхня частина тіла (від голови до стегон) під кутом 90 ° до пілона з допуском не більше 20 °

 

 

 

 

S20

 

 

 

 

Knee hold

 

 

 

 

 

0.3

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: обидва коліна

Положення рук/хват: руки у зафіксованому положенні на вибір та не торкаються пілона

Положення ніг: обидві ноги зігнуті, верхнє коліно захлеснуте за пілон, нижнє коліно відштовхується від пілона, стопи можуть торкатися одна одної

Положення тіла: відтягнуте від пілона

 

 

 

 

S21

 

 

 

Layback crossed ankle release

 

 

 

 

 

0.3

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: внутрішні частини стегон, сідниці

Положення рук/хват: руки у зафіксованому положенні на вибір та не торкаються пілона

Положення ніг: обидві ноги випрямлені і зведені разом, щиколотки схрещені

Положення тіла: перевернути, з вигином

назад

 

 

 

 

S22

 

 

 

 

Remi layback

 

 

 

 

 

0.3

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: згин верхнього коліна та верхньої частини нижньої стопи

Положення рук: руки випрямлені

Положення ніг: ноги зачеплені за пілон навхрест: одна нога перехоплює пілон під коліном, а стопа іншої ноги тримається за пілон

Положення тіла : перевернуте, обличчям

від пілона

 

 

 

 

S23

 

 

 

Shoulder mount pencil/straddle

 

 

 

 

 

 

0.3

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисті рук, одне плече, (шия на вибір)

Положення рук: обидві руки зігнуті

Хват: на вибір

Положення ніг: розведені або «pencil»

Положення тіла: горизонтальне, якщо з виходом в рогатку, вертикальне і

перевернуте – з виходом у «pencil»


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

S24

 

 

 

Underarm hold hang

 

 

 

 

0.3

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: ближня пахва, бік корпусу

Положення рук/хват: руки у зафіксованому положенні на вибір та не торкаються пілона

Хват: підпахвовий

Положення ніг: ноги в положенні на вибір, не торкаючись пілона

Положення тіла: вертикальне

 

 

 

 

S25

 

 

 

 

Back support Split

 

 

 

 

 

0.4

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: спина/бік (не стегна), дальня кисть руки та ближня рука

Положення рук: ближня рука перехоплює ближню ногу із-за пілона

Хват: хват за спиною

Положення ніг: обидві ноги випрямлені, ближня рука утримує щиколотку ближньої ноги

Положення тіла: вертикальне

 

 

 

S26

 

 

 

Back support tuck

 

 

 

0.4

 

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: ближня рука, бік корпусу, кисті

Положення рук/хват: хват за спиною

Положення ніг: коліна на грудній клітині

Положення тіла: паралельно пілону

 

 

 

 

 

S27

 

 

 

 

Butterfly twist one hand

 

 

 

 

 

 

 

0.4

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: одна кисть, одна нога, корпус необов’язково (без контакту

стегнами)

Положення рук/хват: обидві руки

випрямлені; одна рука тримає протилежну стопу, а інша тримається за пілон

Положення ніг: обидві ноги зігнуті, одна

захлеснута за пілон, інша витягнута назад за спину, і утримується різнойменною кистю

Положення тіла: перевернуте

 

 

 

 

S28

 

 

 

 

Extended hang

 

 

 

 

 

0.4

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: обидві кисті

Положення рук/хват: обидві руки повністю випрямлені

Хват: хват за вибором

Положення ніг: обидві ноги випрямлені та зімкнуті

Положення тіла: грудна клітка і стегна обличчям від пілону

 

 

 

S29

 

 

 

Flag grip side straddle

 

 

 

 

0.4

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: обидві руки, обидві кисті, грудна клітка

Положення рук/хват: флажковий хват

Положення ніг: обидві ноги випрямлені в розведеному положенні

Положення тіла: верхня частина тіла

паралельна підлозі


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

S30

 

 

 

Handspring straddle/pencil

 

 

 

 

 

0.4

 

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисті рук

Положення рук/хват: хват на вибір

Положення ніг: обидві ноги випрямлені

Положення тіла: перевернуте

 

 

 

 

 

S31

 

 

 

 

 

Russian Layback

 

 

 

 

 

 

0.4

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисті, згин коліна та задня частина стегна

Положення рук: обидві руки випрямлені та тримають пілона над головою

Хват: базовий

Положення ніг: одна нога захлеснута на пілон під коліном та тримається вздовж задньої частини стегна, інша нога

захлеснута навхрест.

Положення тіла: перевернуте, розвернуте від пілона

 

 

 

 

 

S32

 

 

 

 

 

Superman one side

 

 

 

 

 

 

0.4

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисть, ближнє коліно, верхня частина обох стегон, сідниці (необов’язково)

Положення рук/хват: одна рука тримається за пілон; інша рука випрямлена..

Положення ніг: ближня нога в положенні passé, дальня нога випрямлена та

паралельна підлозі, обидві ноги

знаходяться по одну сторону від пілона.

Положення тіла: стегна паралельні підлозі

 

 

 

 

S33

 

 

 

 

Thinker

 

 

 

 

 

0.4

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: обидві руки та ноги, сідниці (необов’язково)

Положення рук: руки зігнуті і тримають пілон за тілом

Хват:хват чашкою

Положення ніг: обидві ноги зігнуті і стегна контактують з торсом

Положення тіла: головка нижче, ніж стегна

 

 

 

 

S34

 

 

 

 

Butterfly Reverse extension

 

 

 

 

0.5

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: обидві кисті і одна п'ята

Положення рук/хват: обидві руки повністю випрямлені в хваті чашкою

Положення ніг: обидві ноги повністю випрямлені в шпагаті

Положення тіла: перевернуте; п'ята ноги біля протилежної верхньої руки на пілоні, створюючи невеликий розворот в стегнах

 

 

 

S35

 

 

 

Flag grip side passé

 

 

 

 

0.5

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: обидві руки, обидві кисті, грудна клітка

Положення рук/хват: флажковий хват

Положення ніг: верхня нога випрямлена, нижня нога в положенні passé

Положення тіла: верхня частина тіла та нога

паралельні підлозі


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

S36

 

 

Forearm grip inverted straddle/pencil

 

 

 

 

 

0.5

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: корпус, ближнє передпліччя, дальня кисть руки

Положення рук/хват: передплічний хват

Положення ніг: ноги випрямлені в

розведеному положенні або в положенні

«pencil»

Положення тіла: перевернуте

 

 

 

 

 

 

S37

 

 

 

 

 

 

Hiphold half split

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: внутрішня частина талії,

стегно, ближня нога, стопа та щиколотка не контактують с пілоном

Положення рук/хват: руки у зафіксованому положенні на вибір та не торкаються пілона чи тіла

Положення ніг: дальня нога випрямлена, ближня нога зігнута, положення

утримується натиском ближньої ноги на пілон, і згинається в коліні

Положення тіла: з вигином назад, голова

направлена вниз, в сторону підлоги

 

 

 

 

S38

 

 

 

 

Superpassé

 

 

 

 

 

0.5

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: стегно однієї ноги, стегно та гомілка іншої ноги

Положення рук/хват: одна рука

випрямлена, кисть цієї руки утримує

протилежну ногу (заведену за пілон), інша рука у зафіксованому положенні на вибір

Положення ніг: одна нога випрямлена, інша зачеплена за пілон

Положення тіла: горизонтальне

 

 

 

S39

 

 

 

Elbow grip straddle

 

 

 

 

0.6

Утримання положення: не менше 2секунд

Точки контакту: одна кисть та один лікоть

Положення рук/хват: одна рука

випрямлена і тримає пілон над головою інша рука в ліктьовому хваті

Положення ніг: обидві ноги випрямлені в розведеному положенні

Положення тіла: перевернуте

 

 

 

 

 

S40

 

 

 

 

 

Elbow hold passé

 

 

 

 

 

 

0.6

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: лікоть верхньої руки, кисть нижньої руки та задня частина шиї, нижня частина плеча (необов’язково)

Положення рук/хват: верхня рука у ліктьовому хваті, нижня рука зігнута і тримається за пілон

Хват: ліктьовий (верхня рука)

Положення ніг: верхня нога випрямлена і паралельна підлозі

Положення тіла: все тіло паралельне підлозі


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

S41

 

 

 

 

Flag grip pencil

 

 

 

 

 

0.6

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: обидві руки, кисті, грудна клітка

Положення рук/хват: флажковий хват

Положення ніг: обидві ноги випрямлені і зведені разом

Положення тіла: положення тіла

перпендикулярне пілону та паралельне підлозі

 

 

 

 

 

S42

 

 

 

 

 

Forearm grip butterfly

 

 

 

 

 

 

0.6

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: обидві кисті, передпліччя, грудна клітка, одна щиколотка

Положення рук/хват: руки зігнуті і хват передпліччям

Положення ніг: обидві ноги зігнуті, щиколотка протилежної ноги до верхньої ноги знаходиться в контакті з пілоном, інша нога знаходиться у зафіксованому

положенні за вибором

Положення тіла: корпус обернений вперед,

стегна - від пілону

 

 

 

 

S43

 

 

 

 

Janeiro

 

 

 

 

 

0.6

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: одна рука, спина

Положення рук: кисть дальньої руки не торкається пілона та фіксується

Хват: флажковий

Положення ніг: обидві ноги випрямлені та відкриті

Положення тіла: спиною на пілон, стегна

налікті

 

 

 

 

 

S44

 

 

 

 

 

No hands superman

 

 

 

 

 

 

 

 

0.6

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: внутрішня частина стегон, принаймніодна стопа

Положення рук/хват: руки у зафіксованому положенні на вибір та не торкаються пілона

Положення ніг: обидві ноги зігнуті,

тримають пілон внутрішньою частиною

стегон та принаймні однією стопою, ноги не схрещені, стегна паралельні підлозі. Ноги контактують одна з одною.

Положення тіла: верхня частина тіла в

положенні з вигином успині

 

 

 

 

 

 

 

S45

 

 

 

 

 

 

Shouldermount plank straddle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.6

Утримання положення: не менше 2 секунд у кінцевому положенні (плечовий упорз ногами в положенні нарізно)

Точки контакту: обидві кисті, одне плече (шия необов’язково)

Положення рук:

Хват: на вибір

Положення ніг: остаточне положення обидві ноги повністю витягнуті в положенні нарізно

Положення тіла: корпус знаходиться під кутом 90 ° до пілону в кінцевому положенні, корпус завершує керований підйом або опускається в кінцеву позицію без

прискорення


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

 

S46

 

 

 

 

Back support plank thigh hold

 

 

 

 

 

 

0.7

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: гомілка та стегно ближньої ноги, бік талії, одна кисть

Положення рук: дальня рука у хваті за спиною, ближня рука у зафіксованому

положенні на вибір та не торкаються пілона

Хват: за спиною

Положення ніг: дальня нога випрямлена, ближня нога зігнута і торкається пілона

Положення тіла: тіло, ближня рука та

дальня нога паралельні підлозі

 

 

 

 

 

S47

 

 

 

 

Butterfly extended twist one hand

 

 

 

 

 

 

 

0.7

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: одна кисть, стопа

протилежної ноги, гомілка (необов'язково)

Положення рук/хват: одна рука

випрямлена і тримається за пілон над

головою, інша випрямлена у зафіксованому положенні на вибір та не торкаються пілона

Положення ніг: ноги випрямлені, одна стопа на пілоні, протилежна нога

випрямлена і відтягнута від пілона

Положення тіла: перевернуте

 

 

 

 

S48

 

 

 

 

Flag grip handstand flag

 

 

 

 

 

0.7

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: пахва ближньої руки та кисть, бік грудної клітини

Положення рук/хват: дальня рука

випрямлена та спирається на підлогу; ближня рука в флажковому хваті

Положення ніг: ноги випрямлені,

паралельні підлозі, стегна та ноги зведені разом

Положення тіла: розвернуте вниз

 

 

 

 

 

S49

 

 

 

 

 

Iron X

 

 

 

 

 

 

 

0.7

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисті рук

Положення рук: обидві руки випрямлені

Хват: на вибір, за виключенням прямого хвату

Положення ніг: ноги повністю розведені стегна вирівняні природнім чином, ноги рівні

Положення тіла: весь корпус (від голови до стегон) перпендикулярна пілону та

розвернутий в одну сторону

 

 

 

 

 

S50

 

 

 

 

 

Janeiro plank

 

 

 

 

 

 

 

0.7

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисті рук, ближня рука, бік корпусу

Положення рук: ближня рука у флажковому хваті, дальня рука у

зафіксованому положенні над тілом на вибір

Хват: флажковий

Положення ніг: ноги випрямлені та розкриті

Положення тіла: тіло направлене вниз, перпендикулярно пілону та паралельно

підлозі


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

 

 

S51

 

 

 

 

 

Shoulder stand floor based

straddle

 

 

 

 

 

 

 

 

0.7

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисть, плече, (шия навибір)

Положення рук: верхня рука зігнута та тримає пілон, нижня рука випрямлена та спирається на підлогу.

Хват: кисть верхньої руки в прямому хваті

Положення ніг: ноги випрямлені і розведені, паралельні підлозі

Положення тіла: перевернуте

Початкове положення: мін. одна стопа та одна кисть на підлозі, дед-ліфт (без

прискорення) в стійку з упором в плече та в рогатку

 

 

 

S52

 

 

 

Back grip plank straddle

 

 

 

 

0.8

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисті, бік талії

Положення рук: руки зігнуті, тримають пілон за спиною

Хват: базовий

Положення ніг: ноги випрямлені та розкриті

Положення тіла: паралельно підлозі

 

 

 

 

S53

 

 

 

Back support plank outside leg passé

 

 

 

 

 

0.8

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисті рук, бік талії, передпліччя не торкається пілона.

Хват: за спиною

Положення ніг: ближня нога випрямлена, дальня нога в passé

Положення тіла: назад, тіло в положенні перпендикулярно пілону та паралельно

підлозі

 

 

 

 

S54

 

 

 

 

Cross grip tulip

 

 

 

 

 

0.8

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: лише кисті рук

Положення рук: руки випрямлені та схрещені в перехресному хваті

Хват: перехресний

Положення ніг: ноги повністю розведені

Положення тіла: ноги, таз та тіло на одній стороні пілона, без контакту з пілоном або руками, верхня частина тіла в положенні

перпендикулярно пілону

 

 

 

 

S55

 

 

 

 

Elbow/neck hold straddle

 

 

 

 

 

 

0.8

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: лікті та задня частина шиї

Положення рук: лікті заведені за пілон, зі сторони голови (перехоплюють позаду

пілона) з різних сторін голови

Хват: ліктьовий (обидві руки)

Положення ніг: обидві ноги розкриті, стегна вирівняні відносно тіла, ноги рівні

Положення тіла: положення тіла

перпендикулярно пілону


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

 

 

S56

 

 

 

 

 

Handstand plank jack knife

 

 

 

 

 

 

 

 

0.8

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисть руки та зап’ястя, верхівка голови (на вибір)

Положення рук/хват: руки випрямлені;

верхня рука торкається пілона, нижня рука з упором в підлогу.

Положення ніг: ноги зведені разом в

положення «pike», стопи над головою, ноги паралельно підлозі

Положення тіла: корпус горизонтально

Початкове положення: з підлоги

Будь ласка, див. словник спеціальних

термінів: Початкова позиція з підлоги

 

 

 

 

 

S57

 

 

 

 

Iguana elbow hold straddle no hands

 

 

 

 

 

 

 

0.8

- Утримання положення: не менше 2 секунд

- Точки контакту: плече, лікоть, спина/плече

- Положення рук: одна рука тримає пілон за спиною під ліктем, інша рука - у

зафіксованому положенні на вибір, не торкається пілона

- Хват: ліктьовий

- Положення ніг: ноги випрямлені в розкритому положенні, та знаходяться на тій самій стороні, що і тіло

- Положення тіла: перевернуте

 

 

 

 

S58

 

 

 

 

Iron flag bottom leg passé

 

 

 

 

 

0.8

- Утримання положення: не менше 2 секунд

- Точки контакту: кисті рук

- Положення рук: обидві руки випрямлені

- Хват: на вибір

- Положення ніг: верхня нога випрямлена, нижня нога в passé

- Положення тіла: весь корпус (від голови до стегон) та верхня нога в прямій лінії,

перпендикулярно пілону та розвернута в

туж сторону, з відхиленням не більше 20°

 

 

 

 

 

S59

 

 

 

 

Underarm flag plank open legs

 

 

 

 

 

 

0.8

- Утримання положення: не менше 2 секунд

- Точки контакту: кисть, пахва протилежної руки

- Положення рук/хват: ближня рука

випрямлена та торкається пілона пахвою, дальня рука зігнута, кисть тримає пілон

- Хват: ближня рука в підпахвовому хваті, дальня рука у флажковому хваті

- Положення ніг: ноги випрямлені та розкриті

- Положення тіла: тіло та ноги спрямовані

вниз перпендикулярно пілону

 

 

 

S60

 

 

 

X pose

 

 

 

 

0.8

- Утримання положення: не менше 2 секунд

- Точки контакту: обидві стопи, щиколотка верхньої ноги (необов’язково)

- Положення рук/хват: руки у зафіксованому положенні на вибір та не торкаються пілона

- Положення ніг: ноги випрямлені

- Положення тіла: корпус в положенні перпендикулярно пілону


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

 

 

 

 

S61

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenson straddle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.8

- Утримання положення: не менше 2 секунд

- Точки контакту: одна кисть

- Положення рук/хват: верхня рука зігнута та торкається пілона, ближня рука повністю виправлена та контактує з підлогою

- Положення ніг: ноги випрямлені та розкриті (без контакту з пілоном). Верхня нога

повинна підтримуватися верхньою

частиною трицепсу / плеча руки на одній

стороні. З пілоном не повинно бути ніякого контакту.

- Положення тіла: верхня частина тіла паралельна підлозі

- Початкове положення: з підлоги

- Будь ласка, див. словник спеціальних термінів: Початкова позиція з підлоги

 

 

 

 

 

 

S62

 

 

 

 

 

 

Cupgrip X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9

 

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисті рук

Положення рук: нижня рука випрямлена; верхня рука може бути випрямлена або

зігнута.

Хват: Верхня рука в прямому хваті

Положення ніг: ноги випрямлені в

розведеному положенні, стегна природно вирівняні, ноги рівні

Положення тіла: весь корпус (від голови до стегон) в положенні перпендикулярно

пілону та розвернутий в одну сторону

 

 

 

 

 

 

 

S63

 

 

 

 

 

 

Handstand plank side split

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9

 

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисть, верхівка голови (на вибір)

Положення рук/хват: руки випрямлені, одна рука з упором в підлогу, інша

тримається за пілон.

Положення ніг: обидві ноги випрямлені і розкриті у повздовжньому шпагаті

Положення тіла: тіло та нижня нога паралельні підлозі

Початкове положення: з підлоги

Будь ласка, див. словник спеціальних термінів: Початкова позиція з підлоги


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iguana airwalk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9

Утримання положення: крок не менше 2 секунд, остаточна позиція - Ігуана

горизонтальна - повинна бути проведена за короткий момент

Точки контакту: кисті, шия, плече

Положення рук/хват: верхня рука

випрямлена, нижня рука може бути зігнута, обидві руки в хваті «ігуана» і тримають

пілон за спиною

Хват: базовий

Положення ніг: місячна хода

Положення тіла: Початкове положення перевернуте, кінцеве положення – вся довжина тіла паралельна підлозі,

включаючи ноги також

Початкове положення: з перевернутого вертикального положення повільний та стійкий спуск в положення,

перпендикулярне пілону

 

 

 

 

S65

 

 

 

Janeiro plank one hand

 

 

 

 

 

0.9

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: ближня рука, бік корпусу

Положення рук: ближня рука зігнута, кисть на пілоні, дальня рука у зафіксованому

положенні і не торкається пілона

Хват: ложковий

Положення ніг: ноги випрямлені та розкриті

Положення тіла: тіло звернене до підлоги перпендикулярно пілону

 

 

 

 

S66

 

 

 

One shoulder side plank legs open

 

 

 

 

 

0.9

- Утримання положення: не менше 2 секунд

- Точки контакту: ближня рука, кисть дальньої руки, плече, шия (необов’язково)

- Положення рук/хват: ближня рука

випрямлена і тримається за пілон, дальня рука зігнута, кисть тримає пілон заголовою

- Положення ніг: ноги випрямлені, паралельні підлозіта розкриті

- Положення тіла: тіло в положенні

перпендикулярно пілону

 

 

 

 

 

S67

 

 

 

 

Shoulder mount plank passé hold

 

 

 

 

 

 

0.9

- Утримання положення: не менше 2 секунд

- Точки контакту: кисті рук, одне плече

- Положення рук: руки зігнуті

- Хват: на вибір

- Положення ніг: одна нога випрямлена, інша нога в passé перпендикулярно пілону

- Положення тіла: тіло та випрямлена нога перпендикулярні пілону

- Початкове положення: підйом в shoulder mount з пілона, дед-ліфт або нижче в

планку

 

 

 

S68

 

 

Split grip reverse plank legs open

 

 

 

 

0.9

- Утримання положення: не менше 2 секунд

- Точки контакту: кисті рук, бік талії

- Положення рук: руки випрямлені, ближня рука розташована нижче, дальня рука вище

- Хват: розділений (зворотний)

- Положення ніг: ноги випрямлені та розкриті

- Положення тіла: тіло звернене до підлоги

перпендикулярно пілону


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

S69

 

 

 

Split grip side plank legs open

 

 

 

 

0.9

- Утримання положення: не менше 2 секунд

- Точки контакту: кисті рук, бік талії

- Положення рук: руки випрямлені, ближня рука розташована вище, дальня рука нижче

- Хват: розділений

- Положення ніг: ноги випрямлені та розкриті

- Положення тіла: тіло звернене до підлоги

перпендикулярно пілону

 

 

 

 

S70

 

 

 

 

Underarm flag plank closed legs

 

 

 

 

 

0.9

- Утримання положення: не менше 2 секунд

- Точки контакту: кисть руки та пахва

- Положення рук/хват: нижня рука

перехоплює пілон під пахвою, кисть дальньої руки – на пілоні

- Хват: ближня рука в під пахвовому хваті

- Положення ніг: ноги випрямлені, стегна та ноги зведені разом

- Положення тіла: тіло та ноги в положенні

перпендикулярно пілону

 

 

 

 

 

S71

 

 

 

 

 

Back grip plank

 

 

 

 

 

 

1.0

- Утримання положення: не менше 2 секунд

- Точки контакту: кисті рук, ближня сторона талії

- Положення рук/хват: руки зігнуті, тримають пілон за спиною

- Хват: базовий

- Положення ніг: ноги випрямлені,

паралельні підлозі, стегна та ноги зведені разом

- Положення тіла: тіло в положенні

перпендикулярно пілону

 

 

 

 

S72

 

 

 

 

Back support plank

 

 

 

 

 

1.0

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисті рук, бік талії, передпліччя не контактує з пілоном

Хват: за спиною

Положення ніг: ноги випрямлені,

паралельні підлозі, стегна та ноги зведені разом

Положення тіла: тіло в положенні

перпендикулярно пілону

 

 

 

S73

 

 

 

Cupgrip plank

 

 

 

 

1.0

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисті рук, стегна

Положення рук: руки випрямлені

Хват: верхня кисть в прямому хваті

Положення ніг: ноги випрямлені, стегна та ноги зведені

Положення тіла: тіло в положенні

перпендикулярно пілону

 

 

 

 

 

 

S74

 

 

 

 

 

 

Elbow plank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: верхній лікоть, шия, нижнє плече (необов’язково)

Положення рук: верхня рука тримається за пілон згином ліктя, нижня рука випрямлена та розташована вздовж тіла, не торкається пілона

Хват: ліктьовий

Положення ніг: ноги випрямлені,

паралельні підлозі, стегна та ноги зведені разом

Положення тіла: тіло в положенні

перпендикулярно пілону


Код

Найменування

Елемент

Тех.

вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

 

S75

 

 

 

 

 

Floor based clock

 

 

 

 

 

 

1.0

Точки контакту: кисть

Положення рук/хват: руки випрямлені; верхня рука тримає пілон, нижня рука з упором в підлогу.

Положення ніг: ноги випрямлені та зведені разом

Положення тіла: обертання

Початкове положення: на вибір, одна рука на підлозі, інша на пілоні, повне обертання тіла на 360° з виходом в початкове

положення

 

 

 

 

 

 

S76

 

 

 

 

 

 

Handstand plank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисть руки, (верхівка голови на вибір)

Положення рук/хват: обидві руки

випрямлені, одна рука тримається за пілон, інша з упором в підлогу

Положення ніг: ноги випрямлені,

паралельні підлозі, стегна та ноги зведені разом

Положення тіла: тіло в положенні перпендикулярно пілону

Початкове положення: з підлоги

Будь ласка, див. словник спеціальних

термінів: Початкова позиція з підлоги

 

 

 

 

 

 

 

S77

 

 

 

 

 

 

 

Iguana horizontal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

Утримання положення: не менше 2 секунд в кінцевому положенні

Точки контакту: кисті рук, одне плече, шия (на вибір)

Положення рук/хват: верхня рука зігнута, нижня випрямлена, тримають пілон за

спиною в положенні«iguana»

Хват: базовий

Положення ніг: ноги випрямлені, стегна та ноги зведені разом

Положення тіла: тіло в положенні

перпендикулярно пілону та паралельно підлозі

Початкове положення: з висоти, дед-ліфт або нижче, перпендикулярно пілону,

паралельно підлозі

 

 

 

 

S78

 

 

 

 

Iron pencil

 

 

 

 

 

1.0

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисті рук

Положення рук: руки випрямлені

Хват: верхня кисть в прямому хваті

Положення ніг: ноги випрямлені,

паралельні підлозі, стегна та ноги зведені разом

Положення тіла: весь корпус (з голови до

ніг) в положенні перпендикулярно пілону та

розвернуте в одну сторону


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

S79

 

 

 

 

One shoulder side plank legs closed

 

 

 

 

 

1.0

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: ближня рука, кисть дальньої руки, плече (шия на вибір)

Положення рук/хват: ближня рука

випрямлена і тримає пілон, дальня рука зігнута і тримає пілон за головою

Положення ніг: ноги випрямлені, паралельні підлозі і зведені разом

Положення тіла: тіло в положенні

перпендикулярно пілону

 

 

 

 

 

S80

 

 

 

 

Shouldermount horizontal

 

 

 

 

 

 

1.0

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисті рук, одне плече, шия (на вибір)

Положення рук: руки зігнуті

Хват: прямий або базовий хват

Положення ніг: ноги випрямлені, стегна та ноги зведені разом

Положення тіла: спина та ноги в положенні перпендикулярно пілону

Початкове положення: «shoulder mount» з

висоти, дед-ліфт або нижче в планку

 

 

 

S81

 

 

 

Split grip flag

 

 

 

 

1.0

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисті рук, грудна клітка

Положення рук: руки випрямлені

Хват: розділений

Положення ніг: ноги випрямлені, стегна та ноги зведені разом

Положення тіла: тіло в положенні

перпендикулярно пілону

 

 

 

 

S82

 

 

 

 

Split grip leg through plank

 

 

 

 

 

1.0

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисті рук, нижня частина сідниць торкається пілона

Положення рук: руки випрямлені

Хват: розділений

Положення ніг: ноги випрямлені,

паралельні підлозі, стегна та ноги зведені разом

Положення тіла: весь корпус (від голови до

ніг) випрямлене перпендикулярно пілону

 

 

 

 

 

S83

 

 

 

 

Split grip reverse plank

 

 

 

 

 

 

1.0

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисті рук, ближня сторона нижньої частини корпусу

Положення рук: руки випрямлені, ближня рука розташована нижче, дальня – вище

Хват: розділений (зворотний)

Положення ніг: ноги випрямлені,

паралельні підлозі, стегна та ноги зведені разом

Положення тіла: тіло обличчям до підлоги

перпендикулярно пілону


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

 

S84

 

 

 

 

Split grip side plank

 

 

 

 

 

 

1.0

Утримання положення: не менше 2 секунд

Точки контакту: кисті рук, ближня сторона

нижньої частини корпусу

Положення рук: руки випрямлені, ближня рука розташована вище, дальня – нижче

Хват: розділений

Положення ніг: ноги випрямлені,

паралельні підлозі, стегна та ноги зведені разом

Положення тіла: тіло звернене до підлоги

перпендикулярно пілону

 

 

 

 

 

 

S85

 

 

 

 

 

 

720° air walk

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

Утримання положення: крок не менше 2- хобертаннь

Точки контакту: кисті рук, талія (необов'язково)

Положення рук/хват: розділений хват

Положення ніг: починати у вертикальному положенні за вибором, відійшовши від

пілону. Виконання повного обертання

всього тіла на 360 ° (ноги, стегна та корпус) над головою, повернутися в початкове

положення і повторити.

Положення тіла: вертикальне рухаючись до перевернутого


КРУТКИ НА СТАТИЧНОМУ ПІЛОНІ

Код

Найменування

Елемент

Тех.

вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

ST1

 

 

 

Back hook spin

 

 

 

 

0.1

Утримання положення: не менше 360° обертання

Точки контакту: кисті рук, згин коліна та стегна ближньої ноги

Хват: широкий базовий

Положення ніг: «diamond»

Положення тіла: вертикальне

Напрямок крутки: назад

 

 

 

ST2

 

 

 

Fireman spin crossed ankle

 

 

 

 

0.1

Утримання положення: не менше 360° обертання

Точки контакту: кисті рук,щиколотки

Хват: широкий базовий

Положення ніг: ноги зігнуті і торкаються пілона в районі щиколоток

Положення тіла: вертикальне

 

 

 

ST3

 

 

 

Front hook spin

 

 

 

 

0.1

Утримання положення: не менше 360° обертання

Точки контакту: кисті рук, згин коліна та стегна ближньої ноги

Хват: широкий базовий

Положення ніг: «diamond»

Положення тіла: вертикальне

Напрямок крутки: вперед

 

 

 

ST4

 

 

Attitude spin outside heel on pole

 

 

 

 

0.2

Утримання положення: не менше 360° обертання

Точки контакту: кисті рук, п’ятка

Хват: розділений

Положення ніг: ноги зігнуті під кутом паралельні підлозі

Положення тіла: вертикальне

 

 

 

ST5

 

 

 

Chair spin

 

 

 

 

0.2

Утримання положення: не менше 360° обертання

Точки контакту: кисті рук

Хват: широкий базовий

Положення ніг: ноги в положенні «chair» зігнуті під кутом90°

Положення тіла: вертикальне

 

 

 

ST6

 

 

 

Forwards attitude spin

 

 

 

 

0.2

Утримання положення: не менше 360° обертання

Точки контакту: кисті рук

Хват: широкий базовий

Положення ніг: ноги у зігнутому положенні, паралельно підлозі

Положення тіла: вертикальне

Напрямок крутки: вперед


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

 

 

ST7

 

 

 

 

 

 

Knee hook spin Passé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

Утримання положення: не менше 360° обертання

Точки контакту: кисті рук, задня частина коліна, стегна, згин коліна та голені

верхньої ноги (необов’язково)

Положення рук: ближня рука витягнута і тримається за пілон над ближнім коліном, дальня рука у зафіксованому положенні на вибір

Хват: широкий базовий

Положення ніг: ближня нога згинається перед пілоном, дальня нога повністю витягнута за пілоном

Положення тіла: вертикальне

 

 

 

 

ST8

 

 

 

 

Back spin attitude

 

 

 

 

 

0.3

Утримання положення: не менше 360° обертання

Точки контакту: дальня кисть, пахва (необов’язково) та кисть ближньої руки

Хват: передплічний

Положення ніг: ноги зігнуті під кутом на висоті, паралельно підлозі

Положення тіла: вертикальне

Напрямок крутки: назад

 

 

 

 

 

ST9

 

 

 

 

Body spiral reverse grab attitude

 

 

 

 

 

 

0.3

Утримання положення: не менше 360° обертання в кінцевому положенні

Точки контакту: кисті рук

Положення рук: зворотна крутка, яка

починається з положення однієї руки на пілоні з переходом в розділений хват

Хват: розділений

Положення ніг: обидві ноги винесені в повітрі в кінцевому положенні

Положення тіла: вертикальне з

відхиленням від пілона

 

 

 

ST10

 

 

 

Carousel fang

 

 

 

 

0.3

Утримання положення: не менше 360° обертання

Точки контакту: кисті рук

Положення рук: обидві руки повністю витягнуті

Хват: на вибір

Положення ніг: «diamond»

Положення тіла: вертикальне

 

 

 

 

ST11

 

 

 

Chairspin pike both legs stretched

 

 

 

 

 

0.3

Утримання положення: не менше 360° обертання

Точки контакту: кисті рук

Положення рук: руки випрямлені

Хват: на вибір

Положення ніг: ноги випрямлені і зведені разом в положенні, паралельно підлозі

Положення тіла: вертикальне


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

ST12

 

 

Cradle spin split grip

tuck

 

 

 

 

0.3

Утримання положення: не менше 360° обертання

Точки контакту: кисті рук, стегна, верхня частина стегон

Хват: розділений

Положення ніг: підтягнуті до пілона

Положення тіла: перпендикулярно пілону

 

 

 

 

ST13

 

 

 

Body spiral attitude one hand

 

 

 

 

 

0.4

Утримання положення: не менше 360° обертання

Точки контакту: ближня рука і кисть, спина

Положення рук: ближня рука торкається пілона

Хват: підпахвовий

Положення ніг: ноги зігнуті під кутом в повітрі

Положення тіла: вертикальне

 

 

 

 

ST14

 

 

 

Cradle spin split grip straddle

 

 

 

 

 

0.4

Утримання положення: не менше 360° обертання

Точки контакту: кисті рук, стегна, внутрішня частина стегна (необов’язково)

Хват: розділений

Положення ніг: ноги випрямлені в розведеному положенні

Положення тіла: верхня частина тіла

паралельна підлозі

 

 

 

 

 

ST15

 

 

 

 

 

Reverse grab pencil

 

 

 

 

 

 

 

0.4

Утримання положення: не менше 360° обертання

Точки контакту: кисті рук, обидві руки, задня частина плечей

Положення рук: зворотна крутка, яка

починається з положення однієї кисті на пілоні з переходом в зворотний хват

Хват: виворітний

Положення ніг: в кінцевому положенні ноги випрямлені в положенні «pencil»

Положення тіла: випрямлене в положенні

«pencil», відтягнутому від пілона

 

 

 

ST16

 

 

 

Split grip straddle

 

 

 

 

0.4

Утримання положення: не менше 360° обертання

Точки контакту: кисті рук

Хват: розділений

Положення ніг: ноги випрямлені в розведеному положенні вище стегон

Положення тіла: вертикальне

 

 

 

 

 

ST17

 

 

 

 

Reverse grab straddle into pencil

 

 

 

 

 

 

 

0.5

Утримання положення: не менше 360° обертання

Точи контакту: кисті рук

Положення рук: зворотна крутка, яка починається з однієї руки на пілоні з переходом в розділений хват

Хват: розділений

Положення ніг: ноги випрямлені в розведеному положенні, потім «pencil»

Положення тіла: вертикальне, віддалене

від пілона


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

ST18

 

 

Spinning into a shoulder mount straddle

 

 

 

 

 

0.5

Утримання положення: не менше 360° обертання

Точки контакту: кисті рук, плече

Положення рук: руки зігнуті

Хват: на вибір

Положення ніг: ноги випрямлені в розведеному положенні, паралельно підлозі

Положення тіла: горизонтальне

 

 

 

 

 

ST19

 

 

 

 

 

Cup grip spin pencil

 

 

 

 

 

 

 

0.6

Утримання положення: не менше 360° обертання

Точки контакту: кисті рук, зап’ястя

(необов’язково), передпліччя не контактує з пілоном

Положення рук/хват: верхня рука випрямлена, нижня трохи зігнута

Хват: кисті в прямому хваті

Положення ніг: ноги випрямлені і зведені разом

Положення тіла: випрямлене в положенні

«pencil» та віддалене від пілона

 

 

 

 

 

 

ST20

 

 

 

 

 

Cradle spin into extended

butterfly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.6

Утримання положення: не менше 360° обертання, обертання повинно

підтримуватися до повного розширення метелика

Точки контакту: кисті рук, стегна, верхня частина стегон з переходом у хват кистями рук, щиколотка

Хват: розділений

Положення ніг: групування з виходом в крутку

Положення тіла: застосовуються вимоги як в крутці «Cradle» з виходом в «Butterfly

extension»(див. ST12 та S18)

 

 

 

 

 

 

ST21

 

 

 

 

 

Double reverse grab body spiral 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.7

Утримання положення: не менше 720° обертання

Точки контакту: кисті рук

Положення рук: зворотна крутка, яка

починається з положення однієї руки на пілоні з перехопленням пілона кистю і

переходом в зворотну крутку без контакту з підлогою

Хват: розділений (лише на другий раз)

Положення ніг: положення ніг зафіксоване на вибір

Положення тіла: вертикальне, віддалене

від пілона


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

 

 

ST22

 

 

 

 

 

 

Phoenix spin 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.7

Утримання положення: не менше 360° обертання, де «handspring» слід

продовжувати в крутці

Точки контакту: кисті рук

Положення рук: зворотна крутка, яка

починається з положення однієї руки на пілоні з переходом в виворітний хват

«handspring», без контакту з підлогою

Хват: виворітний

Положення ніг: кінцеве положення ніг на вибір

Положення тіла: тіло переходить в

перевернуте положення після «handspring»

 

 

 

 

 

ST23

 

 

 

 

 

Double reverse grab body spiral 2

 

 

 

 

 

 

 

0.8

Утримання положення: не менше 720° обертання

Точки контакту: кисті рук

Положення рук: зворотна крутка, яка

починається з положення однієї руки на пілоні з перехопленням пілона кистю і

переходом в зворотну крутку без контакту з підлогою.

Хват: розділений (в обох випадках)

Положення ніг: положення ніг на вибір

Положення тіла: вертикальне, віддалене

від пілона

 

 

 

 

 

ST24

 

 

 

 

 

Double reverse grab into phoenix

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9

- Утримання положення: не менше 720° обертання, де «handspring» слід

продовжувати в крутці

- Точки контакту: кисті рук

- Положення рук: застосовуються Double body spiral 1(див. ST21), завершується дед- ліфтом виворітним хватом без контакту з підлогою

- Хват: виворітний – в фінальному положенні

- Положення ніг: положення ніг на вибір

- Положення тіла: з вертикального

положення в перевернуте

 

 

 

 

 

 

 

ST25

 

 

 

 

 

 

 

Phoenix spin 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9

- Утримання положення: не менше 360° обертання, де «handspring» слід

продовжувати в крутці

- Точки контакту: кисті рук

- Положення рук: виворітна крутка

починається з однієї кисті на пілону

переходить в силовий вихід в стійку з

зворотнім хватом без контакту з полом

- Хват: зворотній

- Положення ніг: завершується зафіксованим положенням ніг на вибір

- Положення тіла: в виворітний крутці спиною до пілона, тіло переходить в

перевернуте положення після «handspring» без зміни напрямку (тобто, повороту

назад),стегна направлені вгору.


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chinese grip phoenix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

- Утримання положення: не менше 720° обертання, де «handspring» слід

продовжувати в крутці

- Точки контакту: кисті рук, зап’ястя (необов’язково), відсутність контакту з передпліччя м

- Положення рук: починається з положення обох рук в прямому хваті, нижня рука

перехоплює пілон в процесі обертання в прямому хваті, дед-ліфт без контакту з

підлогою

- Хват: прямий хват – в положенні “pencil” з обома кистями, тільки с верхньою кистю в перевернутому положенні

- Положення ніг: крутка починається з положення «pencil» (див. ST19 для

мінімальних критеріїв)і завершується положенням ніг на вибір

- Положення тіла: положення «pencil» при виконанні крутки та перевернуте для

кінцевого положення

 

 

 

 

 

 

ST27

 

 

 

 

 

 

Double reverse grab into phoenix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

- Утримання положення: не менше 720° обертання, де «handspring» слід

продовжувати в крутці

- Точки контакту: кисті рук

- Положення рук: застосовуються вимоги як для «Double reverse grab 2»(див. ST23),

завершується положенням «handspring» дед-ліфт зворотним хватом без контакту з підлогою

- Хват: виворітний – в фінальному положенні

- Положення ніг: зафіксоване положення ніг на вибір

- Положення тіла: вертикальне з переходом

в перевернуте


КРУТКИ НА ДИНАМІЧНОМУ ПІЛОНІ

Код

Найменування

Елемент

Тех.

вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

SP1

 

 

 

Fireman spin chair

 

 

 

 

0.1

Утримання положення: не менше 720° обертання

Точки контакту: кисті рук, коліна

Хват: широкий базовий

Положення ніг: стегна паралельні підлозі та ноги зведені разом

Положення тіла: вертикальне

 

 

 

 

SP2

 

 

 

 

Helix Spin

 

 

 

 

 

0.2

Утримання положення: не менше720°

Точки контакту: згин коліна дальньої ноги, ближня рука, бік талії

Положення рук: кисть ближньої руки тримає пілон за коліном дальньої ноги,

кисть дальньої руки тримає стопу ближньої ноги

Положення ніг: дальня нога захлеснута на пілон під коліном, ближня нога зігнута

Положення тіла: перевернуте

 

 

 

 

 

 

 

SP3

 

 

 

 

 

 

 

Twisted spin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

Утримання положення: не менше 720° обертання

Точки контакту: повна довжина однієї ноги, гомілка, стегно та згин коліна іншої ноги,

стегна, бічна сторона корпуса, спина, шия (необов'язково)

Положення рук/хват: руки у зафіксованому положенні за вибором, кисті не контактують з пілоном

Положення ніг: одна нога повністю

витягнута уздовж пілону, інша нога зігнута навколо пілона

Положення тіла: вертикальне, голова

знаходиться на тій самій стороні що і пілон, як і стопи зігнутої ноги

 

 

 

 

SP4

 

 

 

Outside knee hang closed fang

 

 

 

 

 

0.2

Утримання положення: не менше 720°

обертання

Точки контакту: згін коліна та стегно

Положення рук/хват: кисті рук тримають обидві ноги за щиколотки/гомілка

Положення ніг: положення «fang»

Положення тіла: перевернуте

Початкове положення: мін. одна стопа на

підлозі

 

 

 

 

SP5

 

 

 

 

Pencil forearm grip

 

 

 

 

 

0.2

Утримання положення: не менше 720° обертання

Точки контакту: кисті рук, передпліччя

Положення рук: одна рука в передпічному хваті, інша рука випрямлена і тримається за пілон вище іншої руки.

Хват: передплічний

Положення ніг: ноги випрямлені та зведені разом в положенні «pencil»

Положення тіла: вертикальне


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

 

SP6

 

 

 

 

 

Ballerina passé

 

 

 

 

 

 

 

0.3

Утримання положення: не менше 720° обертання

Точки контакту: внутрішня частина стегон, кисть, внутрішня частина руки, бік корпусу, спина

Положення рук/хват: внутрішня частина ближньої руки перехоплює пілон за

спиною, дальня рука зігнута та тримає пілон на рівні голови або вище

Положення ніг: положення сидячи, ноги

зігнуті та згруповані на одну сторону пілона

Положення тіла: вертикальне

 

 

 

 

SP7

 

 

 

Carousel spin elbow grip

 

 

 

 

 

0.3

Утримання положення: не менше 720° обертання

Точки контакту: лікоть та кисть

Положення рук: лікоть верхньої руки тримає пілон, нижня рука випрямлена та торкається пілона

Хват: ліктьовий

Положення ніг: «diamond»

Положення тіла: вертикальне

 

 

 

 

SP8

 

 

 

 

Inverted straddle

 

 

 

 

 

0.3

Утримання положення: не менше 720° обертання

Точки контакту: кисті рук, бік корпусу

Положення рук/хват: базовий

Положення ніг: ноги випрямлені в розведеному положенні, паралельно підлозі

Положення тіла: перевернуте

 

 

 

 

SP9

 

 

 

 

Seated side tuck

 

 

 

 

 

0.3

Утримання положення: не менше 720° обертання

Точки контакту: внутрішня частина стегон

Положення рук/хват: руки перехоплюють згруповані ноги

Положення ніг: складка, з обхватом пілона внутрішньою частиною стегон в сидячому положенні

Положення тіла: положення тіла

перпендикулярно пілону

 

 

 

 

 

 

SP10

 

 

 

 

 

 

Underarm hold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

Утримання положення: не менше 720° обертання

Точки контакту: пахва ближньої руки,

верхня частина ближнього стегна, ближнє коліно, зовнішня сторона стопи, щиколотка/гомілка дальньої ноги

Положення рук: руки в зафіксованому

положенні на вибір та торкаються пілона. Лише ближня рука торкається пілона

Хват: підпахвовий

Положення ніг: одна нога випрямлена по пілону, інша нога зігнута за спину

Положення тіла: вертикальне


Код

Найменування

Елемент

Тех. вар-ть

Вимоги (критерії оцінювання)

 

 

 

 

SP11

 

 

 

 

Vortex spin

 

 

 

 

 

0.3

Утримання положення: не менше720°

Точки контакту: згин ліктя ближньої руки, внутрішня сторона стегна ближньої ноги, щиколотка дальньої ноги

Положення рук: кисті зімкнені вгорі за головою. Згин ліктя ближньої руки

перехоплює пілон.

Хват: ліктьовий.

Положення ніг: обидві ноги випрямлені

Положення тіла: вертикальне

 

 

 

 

 

SP12

 

 

 

 

 

Wrap grip spin

 

 

 

 

 

 

0.3

Утримання положення: не менше 720°обертання

Точки контакту: задня частина одного плеча і тієї руки

Положення рук: одна рука в стрічковому хваті, інша рука знаходиться у

зафіксованому положенні за вибором без контакту з пілоном

Хват: стрічковий хват

Положення ніг: у зафіксованому положенні за вибором, без контакту з пілоном

Положення тіла: вертикальне

 

 

 

 

 

 

SP13

 

 

 

 

 

 

Body spiral no hands

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.4

Утримання положення: не менше 720° обертання

Точки контакту: ближня пахва, ближнє коліно та задня частина стегна

Положення рук/хват: руки у зафіксованому положенні на вибір, кисті не торкаються

пілона. Лише ближня рука контактує з пілоном

Хват: підпахвовий

Положення ніг: дальня нога випрямлена, ближня нога захлеснута на пілон під коліном

Положення тіла: вертикальне з вигином

назад

 

 

 

 

SP14

 

 

 

Cradle spin tuck no hands

 

 

 

 

 

0.4

Утримання положення: не менше 720° обертання

Точки контакту: стегна, корпус, верхня ч